Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 12 mei 2022

Provincie Limburg: Pendelfondsoproep: subsidies duurzaam woon-werkverkeer

Pendelfondsoproep: subsidies duurzaam woon-werkverkeer
Het woon-werkverkeer moet duurzamer. Het aandeel autosolisme (een persoon alleen in de wagen) in het woon-werkverkeer moet omlaag en het aandeel fiets en openbaar vervoer omhoog. De Vlaamse overheid stimuleert projecten voor duurzaam woon-werkverkeer via de subsidiepot het Pendelfonds. Ze lanceert nu een nieuwe oproep naar werkgevers om projecten in te dienen.  Focus op last mile en...
Lees verder

Verpachting jachtrechten in Natuurreservaat Hageven in Pelt
De deputatie van provincie Limburg besliste op 5 mei 2022 om over te gaan tot de verpachting van de jachtrechten in het natuurreservaat het Hageven op gronden van provincie Limburg, de gemeente Pelt en Natuurpunt Beheer vzw. De provincie Limburg treedt hierbij op als aanbestedende overheid, in samenwerking met en mede in opdracht van de gemeente Pelt en Natuurpunt Beheer vzw. Voorwaarden Het...
Lees verder

Grensoverschrijdend Maascongres van woensdag 29 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022
Na de Maasramp vorig jaar kan de derde editie van het Maascongres niet actueler zijn. Voor de eerste keer wordt daarom het Maascongres over de landsgrenzen heen georganiseerd. Specialisten uit Nederland en België kijken achtzaam naar de toekomst. Een belangrijk keerpunt in het vraagstuk over de relatie tussen mens en Maas is de 19e eeuw. Vóór die periode paste de mens zich aan de Maas aan, maar...
Lees verder

Bosgroep Limburg boekt resultaten in strijd voor meer klimaatbestendige bossen
Bosgroep Limburg stelt de eerste resultaten voor van projecten waarmee ze strijd tegen die klimaatverandering aangaan. Want de gevolgen van de klimaatverandering worden ook bij ons steeds zichtbaarder. Met de hoogste bebossingsindex van Vlaanderen is het in Limburg een hele uitdaging om percelen te vinden om te bebossen. Naast de noodzakelijke bosuitbreiding zet Bosgroep Limburg in op...
Lees verder

Ruimer onttrekkingsverbod voor kwetsbare Limburgse waterlopen vanaf 13 mei 2022
Sinds 1 januari 2022 is er in Limburg een permanent onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen van kracht. Vanaf vrijdag 13 mei komt daar een tijdelijk onttrekkingsverbod bij. De aanleiding hiervoor is het uitzonderlijk droge weer van de afgelopen periode. Vorige week besliste het Vlaamse Droogteoverleg al om het beheerniveau op te schalen van niveau 0 (normaal beheer –...
Lees verder