Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 16 mei 2022

Gemeente Beernem: Beernem is regenbooggemeente

Beernem is regenbooggemeente
In Beernem is iedereen welkom, ongeacht geslacht, geaardheid of gender. Daarom hijsen we elk jaar de regenboogvlag. De regenboogvlag staat symbool voor de hele LHBTQIA+-gemeenschap: lesbische-, homoseksuele-, transgender-, aseksuele- en panseksuele personen en mensen met andere seksuele geaardheden of genderidentiteiten. Inwoner Jonas Defruyt hees, samen met het college, de regenboogvlag. Jonas is een van de 12 finalisten van de Mister Gay Belgium verkiezing 2022.
Lees verder

Maaiwerken langs kanaal
Om de natuur te beschermen, maait De Vlaamse Waterweg de bermen slechts op bepaalde momenten zoals vastgelegd in het Bermbesluit. D.w.z. dat er tijdens de eerste maaibeurt gemaaid wordt vanaf 15 juni t.e.m. 31 juli en tijdens de tweede maaibeurt vanaf 15 september t.e.m. 31 oktober. Voor de meeste waterlopen zijn er bermbeheerplannen opgemaakt in samenspraak met het agentschap voor Natuur en bos. Dan gelden er andere voorwaarden/termijnen dan vooropgesteld in het bermbesluit.
Lees verder

PFAS-verontreiniging op het terrein 't Maandagsche
Uit een verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging op het terrein 't Maandagsche blijkt dat er een duidelijke aanwijzing voor een ernstige historische bodemverontreiniging aanwezig is, zowel in de bodem, het grondwater als de waterbodem (slib), ter hoogte van de brandweeroefenzones. Er volgt nu een beschrijvend bodemonderzoek. We hebben de eigenaars/gebruikers in een straal van 500 m rond de site aangeschreven met specifieke aanbevelingen.
Lees verder