Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 18 mei 2022

Gemeente Arendonk: Vanaf 2023 verplicht conformiteitsattest als kwaliteitslabel voor huurwoningen

Vanaf 2023 verplicht conformiteitsattest als kwaliteitslabel voor huurwoningen
Vanaf 1 januari 2023 wil het lokaal bestuur het conformiteitsattest bij het afsluiten van een nieuw huurcontract verplichten. Dit zal stapsgewijs ingevoerd worden en eerst voor de oudere woningen....
Lees verder

Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor stroomgebieden 'De Aa', 'Kleine Aa' en 'Grote Nete'
Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod voor stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken. Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt...
Lees verder

Webinar 'Slim verwarmen' op donderdag 9 juni
We worden tegenwoordig geconfronteerd met vele vraagstukken rond hoe we ons huis moeten verwarmen. De stijgende prijzen voor gas en stookolie maken dat we ook gaan zoeken naar alternatieven. Zo'n...
Lees verder