Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 24 mei 2022

Brussel: Vergoeding van schade aan gebouwen

Vergoeding van schade aan gebouwen

Welke 'gebouwen'?

Onder gebouw wordt verstaan ieder bouwwerk, werk of installatie, zelfs van niet-duurzame materialen, dat in de grond is opgenomen, daaraan is verankerd of waarvan de ondersteuning de stabiliteit waarborgt, en dat bestemd is om op zijn plaats te blijven, zelfs als het wordt afgebroken of verplaatst.

Welke uitgaven?

Enkel de franchise betaald aan verzekeringsmaatschappijen wordt vergoed. De Stad Brussel komt pas tussen na de eventuele tussenkomst van elk andere derde.

Lees verder

Campagne 'Nachtrust': bewustmaking rond rust en stilte in feestwijken

Bewustmaking in de feestwijken

In de feestwijken, zoals Sint-Goriks en Sint-Jacobs, strekt het feest zich natuurlijk uit tot de terrassen. Daarom was het noodzakelijk de aanwezigheid van de buurtbewoners, die meer rust willen, onder de aandacht te brengen. In de uitgaansgelegenheden worden daarom affiches opgehangen en het personeel draagt er T-shirts met de boodschap 'Bedankt van de buren!'.

Lees verder

Openbaar onderzoek: omgeving Pannenhuis

De Stad Brussel heeft een project uitgewerkt voor de gedeeltelijke heraanleg van de Charles Demeerstraat ter hoogte van het metrostation Pannenhuis. Dit project werd toegevoegd aan de vergunningsaanvraag van Beliris voor de renovatie van de Clesse- en de Demeerbrug. Beide projecten verbeteren de openbare ruimte rond het metrostation in Laken aanzienlijk.

Meer info over het project:

Lees verder