Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 4 april 2022

Herenthout: Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en plan-MER

Herenthout
Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en plan-MER
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en...
Lees verder

Afsluiten Nijlense Steenweg wegens herstellingswerken
Aan de verhoogde inrichting te Nijlense Steenweg en Gelderstraat (Vredesplein) worden van 11 april tot en met 17 april enkele overgangen heraangelegd omwille van ernstige verzakkingen en de daarmee gepaard gaande geluidshinder en trillingen. Het kruispunt wordt volledig afgesloten. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.
Lees verder

Vacature | Deskundige Personeel
Lokaal bestuur Herenthout is op zoek naar een Deskundige Personeel. Als deskundige personeel ben je hét aanspreekpunt over personeelsaangelegenheden. Je doet beleidsondersteunend onderzoek en voert het personeelsbeleid uit. Je geeft mee vorm aan het aanwervings- en onthaalbeleid en voert deze uit. Je zet mee je schouders onder het welzijnsbeleid van de organisatie. Je volgt de personeelsontwikkeling op en geeft mee invulling aan de rechtspositieregeling. Solliciteren kan tot 25 april 2022.
Lees verder

Vacature | Deskundige Mobiliteit en Lokale Economie
Lokaal bestuur Herenthout is op zoek naar een Deskundige Mobiliteit en Lokale Economie. Ben je iemand die enthousiast aan de kar trekt, vlot communiceert en goed samenwerkt? En wil jij deze uitdaging aangaan? Solliciteer dan voor 25 april 2022 via het online sollicitatieformulier.
Lees verder