Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 4 april 2022

Gemeente Mol: 72.000 m² akkerland in Postel wordt omgevormd tot bloemrijke fauna-akkers

72.000 m² akkerland in Postel wordt omgevormd tot bloemrijke fauna-akkers

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat in Postel maar liefst 72.000 m² akkerland inzaaien met allerlei granen en kruiden. Het gaat om akkerlanden in de (topografische) omgeving van het mooie natuurgebied De Wurft/Nieuwland ten westen van de openbare weg Postel (N136). Dankzij hun bloemenrijkdom in de zomer bieden fauna-akkers voedsel- en schuilgelegenheid voor allerlei dieren.

Lees verder

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april tot en met 17 juni 2022. De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

Lees verder

Eerste denkoefening duurzame voeding succes, kom naar tweede sessie op 7 april

De eerste denkoefening rond duurzame voeding op 21 maart was een succes. Een 20-tal nieuwsgierigen kwam nadenken hoe onze gemeente kan investeren in een verbinding tussen producent en consument en hoe we het lokale voedselsysteem duurzamer kunnen maken. We nodigen je ook graag uit op de volgende denksessies. Want enkel door er samen over na te denken, toveren we 'MooiMol op je bord'. Kom langs op 7 april en 21 juni. Inschrijven doe je via www.gemeentemol.be/mooimolopjebord.

Lees verder

Wegenwerken N18 (Retie-Mol) en N118 (Retie–Geel) met impact op ontsluiting Mol

Vanaf maandag 11 april vinden er gelijktijdig wegenwerken plaats op de gewestwegen N18 (Retie – Mol) en de N118 (Retie – Geel). Deze werken hebben een aanzienlijke impact op de noordelijke ontsluiting van onze gemeente van en naar de autostrade E34. Voor beide werfzones geldt éénrichtingsverkeer vanuit Mol richting Retie. Samengevat: naar de E34 kan je dus nog steeds via de N18 of de N118. Terug richting Mol rijd je eerst via de N118 (baan Retie – Geel). Auto's gaan vervolgens via Brasel naar het centrum van Dessel. Vanuit Dessel kunnen ze via de N18 verder naar Mol. Vrachtvervoer richting Mol gebruikt vanaf 19 april de Kastelsedijk als verbinding tussen de N118 en N18.

Lees verder