Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 12 april 2022

Efteling plaatst eerste van 12.000 zonnepanelen voor zonnecarports

de Duurzame Wereld
Efteling plaatst eerste van 12.000 zonnepanelen voor zonnecarports
Efteling plaatst eerste van 12.000 zonnepanelen voor zonnecarports Hoppenbrouwers heeft bij de Efteling de eerste van 12.000 zonnepanelen van de zonnecarports gemonteerd waaronder op parkeerterrein M straks ruim 1.300 auto's kunnen parkeren. Met de komst van deze nieuwe zonnepanelen zet de Efteling de grootste stap op het gebied van
Lees verder

Wisseldag afvalinzameling
Wisseldag afvalinzameling In verband met Tweede Paasdag wordt het huisvuil op zaterdag 16 april opgehaald in plaats van maandag 18 april. Winclove Probiotics volledig CO2-neutraal in 2030 Winclove Probiotics past concrete duurzaamheidsmaatregelen toe om zijn CO2-uitstoot tot 0 te reduceren en bij te dragen aan het
Lees verder

Eénmalige energietoeslag
Eénmalige energietoeslag We proberen er voor te zorgen dat de inwoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag in april het geld op de rekening krijgen gestort. Gemeentehuis en Zorg in Deurne gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Het gemeentehuis en Zorg in Deurne zijn gesloten op vrijdag 15 april en maandag
Lees verder

Van maaisel naar insecten naar veevoer
Van maaisel naar insecten naar veevoer Hoe geef je circulariteit handen en voeten in het waterbeheer? In het project Comyysect wordt van laagwaardige organische reststromen, zoals berm- en slootmaaisel, substraat gemaakt voor het kweken va... TenneT op zoek naar flexibel vermogen in Brabant en Limburg
Lees verder

Health Valley biedt kansen voor innovatieve ondernemers
Health Valley biedt kansen voor innovatieve ondernemers Zorginnovatienetwerk Health Innovation Park (HIP) in Zwolle is eind 2021 bestuurlijk gefuseerd met Health Valley in Nijmegen en voert sindsdien de naam Health Valley. Ze werken met vereende krachten verder aan de gezamenlijke ambitie: in Oost-Nederland initiatieven nemen, projecten opzetten,...
Lees verder

Strengere Europese regels voor maatschappelijk verslag
Strengere Europese regels voor maatschappelijk verslag Grote bedrijven moeten vanaf volgend jaar uitgebreid rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Hoe zit dat precies en wat kun je doen om jouw organisatie voor te bereiden op de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive? Thomas Stegenga,...
Lees verder

(On-) mogelijkheden van verdiept spoortracé door centrum Enschede onderdeel van studie naar nieuw Stationskwartier
(On-) mogelijkheden van verdiept spoortracé door centrum Enschede onderdeel van studie naar nieuw Stationskwartier Provincie Overijssel, ProRail, NS en gemeente Enschede gezamenlijk opdrachtgever Solar Solutions International/ Duurzaam Verwarmd 2022 Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Lees verder

Opbrengsten zon januari 2022
Opbrengsten zon januari 2022 De maandelijkse opbrengsten in kWh vanaf maart tot en met februari. De gerealiseerde productie wordt hier vergeleken met de P50 waarden. De p50 waarde is de productie die ten minste in 50 % (5) van de 10 komende jaren (statistisch gezien) gerealiseerd zal worden. Opbrengsten Volksmolen januari 2022
Lees verder

Lokale Energie Monitor 2021: zon, wind, warmte, armoede en netcongestie
Lokale Energie Monitor 2021: zon, wind, warmte, armoede en netcongestie Woensdag 30 maart was het zover: de jaarlijkse dag van de energiecoöperaties en de presentatie van de Lokale Energie Monitor. In Theater Spant! In Bussum kwamen vertegenwoordigers van energiecoöperaties en – leveranciers bij elkaar om elkaar bij te praten over wat er allemaal
Lees verder