Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 20 april 2022

Brussel: Burgerpanel voor de mobiliteitsstudie rond het Ter Kamerenbos

Burgerpanel voor de mobiliteitsstudie rond het Ter Kamerenbos

Het gaat om een globale mobiliteitsstudie die aansluit bij de doelstellingen van Good Move. Ze zal uit verschillende onderdelen bestaan: diagnose, ontwikkeling van verkeersmaatregelen, identificatie van uit te voeren interventies, en evaluatie en aanbevelingen.

Dit burgerpanel heeft dus een beperkte levensduur, de duur van het onderzoek (ongeveer 1 jaar, exclusief evaluatieperiode).

Lees verder

Deelnemen aan een stadsmoestuin?

De moestuin wordt een infrastructuur met verschillende doelstellingen: sociale cohesie, onderwijs en collectieve voedselproductie door en voor de burgers van de wijk.

De Stad Brussel richt zich tot bewoners, scholen, verenigingen en alle organisaties of groepen uit de buurt die als projectleider of groenteteler willen deelnemen aan de ontwikkeling van deze collectieve buurtmoestuin.

Hoe deelnemen?

Wilt u deelnemen aan de dynamiek van dit project? Vul dan hier het formulier in:

Lees verder

Oproep voor artistieke installaties

De oproep geldt voor de plaatsing van 5 artistieke installaties. De werken blijven op hun plaats tijdens de periode van het evenement, van 14 juli tot 14 augustus 2022 (en daarbij de tijd voor de opbouw en afbraak).

De deadline voor het indienen van voorstellen is 20 mei 2022 om 10u.

Meer info:

Lees verder