Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 3 maart 2022

Stad Tongeren: Inschrijven schooljaar 2022-2023

Inschrijven schooljaar 2022-2023
Gaat uw kind volgend schooljaar voor het eerst naar school of start uw kind in het secundair onderwijs? Of wilt u van school veranderen? Dan gaat u best nu al op zoek naar een school.
Lees verder

Hulp voor Oekraïne
Omwille van de oorlogssituatie in Oekraïne doet de stad Tongeren een warme oproep voor opvang van vluchtelingen en de inzameling van dringende materialen.
Lees verder

Jodiumtabletten niet nodig in kader van actuele situatie
De afgelopen dagen hebben verschillende inwoners jodiumtabletten afgehaald bij de apotheker. De situatie in Oekraïne wordt door de Belgische overheden van dichtbij opgevolgd en in het bijzonder door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
Lees verder

Verkoop pand De Infirmerie
De stad Tongeren stelt het handelspand 'De Infirmerie' te koop. De verkoop slaat enkel op het onroerend goed, niet op de huidige horeca-uitbating.
Lees verder

Verkoop landbouwgrond - notaris Hougaerts
Een perceel weiland gelegen ter plaatse genaamd "Bloer Veldje", thans gekend volgens kadaster sectie B, nummer 0414DP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van twaalf aren veertien centiaren (12a 14ca).
Lees verder

Nieuwe riolering en veilige fietspaden Baversstraat
Maandag 7 maart starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken voor de aanleg van nieuwe riolering en veilige fietspaden in de Baversstraat (N758) tussen de spoedingang van het AZ Vesalius en het kruispunt Molenweg.
Lees verder