Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 27 maart 2022

Sint-Lievens-Houtem: Oekraïense onderdanen

Oekraïense onderdanen
Actuele informatie Oekraïense onderdanen

Oekraïense onderdanen kunnen ingeschreven worden in de bevolkingsregisters. Dit houdt de tijdelijke registratie in op een adres.
Deze personen moeten zich eerst aanmelden in het registratiecentrum in Brussel.
Daar krijgen ze een attest overhandigd. Met dit attest, nationaal paspoort en pasfoto kunnen ze zich aanmelden (op afspraak) bij de dienst vreemdelingenzaken in het gemeentehuis om een tijdelijke verblijfskaart te krijgen.
Je kan hen bereiken via vreemdelingenzaken@sint-lievens-houtem.be of T 053 60 72 22 of online.

Wil je zelf Oekraïense onderdanen huisvesten en heb je een accommodatie ter beschikking? Je kan dit doorgeven aan het OCMW via onthaal@ocmwsint-lievens-houtem.be of T 053 60 72 56. Het OCMW zorgt voor de registratie van het huisvestingsaanbod.
Belangrijk hierbij is dat je bij de dienst bevolking een attest gezinssamenstelling opvraagt. Dit document kan je ook via het e-loket aanvragen.
Van elke meerderjarige persoon op jouw adres heeft de bevolkingsdienst een uittreksel uit het strafregister nodig (model 595).
Je kan ook expliciet (schriftelijk) de toestemming geven aan de bevoegde ambtenaar van de dienst bevolking om het uittreksel model 595 uit het strafregister rechtstreeks te raadplegen.

Bij gebrek aan de bezorging van een uittreksel of aan een machtiging om het uittreksel uit het strafregister te consulteren, zal je geen toelating krijgen om (verder) Oekraïense onderdanen op te vangen.

Voor inwoners die al Oekraïense onderdanen huisvesten, is het belangrijk om deze documenten zo snel mogelijk op te vragen bij de dienst bevolking, graag voor 28 maart.

Heb je nog vragen? Er is een call center opgezet waar Oekraïense onderdanen alle relevante informatie kunnen krijgen. Het callcenter is bereikbaar op het nummer 02488 88 88
Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar https://info-ukraine.be/nl en de DOFI website: https://dofi.ibz.be/nl/news/oekraine en https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/tijdelijke-bescherming
Lees verder

Plantdag geboortebos 27 maart
Zondag 27 maart om 15 uur vindt de plantdag in het geboortebos plaats voor kinderen geboren in 2021.

Dit jaar is er gekozen voor het planten van haagbeuk. De ouders die zijn ingegaan op de uitnodiging, worden om 15 uur verwacht aan de gemeentelijke basisschool De Zonnevlier, Uilebroek 29 9520 Vlierzele.
We hopen dat de kinderen, net als de bomen, groot en sterk mogen worden en ten volle mogen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.

Heb je vragen? Neem contact op met de dienst leefmilieu, T 053 60 72 57, tineke.heye@sint-lievens-houtem.be.
Lees verder

Gemeenteraad en OCMW-raad
De volgende zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad vindt plaats op woensdag 30 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare zitting is vrij bij te wonen.

Dagorde gemeenteraad (pdf) - gepubliceerd op 23 maart 2022
Dagorde OCMW-raad (pdf) - gepubliceerd op 23 maart 2022

Lees verder

Infosessies voor Oekraïeners
Verblijf je momenteel in Vlaanderen als Oekraïner? Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt je graag op weg.

Tijdens twee online sessies krijg je informatie over de meest dringende vragen die je hebt over jouw verblijf in Vlaanderen. Wat moet je doen om wettig in België te verblijven? Waar kan je wonen? Kunnen jouw kinderen hier naar school? Hoe kan je werk vinden? Waar kan je terecht voor medische hulp? We beantwoorden zo veel mogelijk vragen!

Meer info kan je hier vinden.
Lees verder