Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 13 januari 2022

Zorgnet Icuro: Ziekenhuizen maken noodplan-afspraken voor eventuele scherpe piek van omikron-patiënten

Ziekenhuizen maken noodplan-afspraken voor eventuele scherpe piek van omikron-patiënten
De Belgische ziekenhuizen maakten vandaag in de HTSC, het overlegorgaan dat de ziekenhuiscapaciteit in ons land monitort, afspraken hoe ze te werk zullen gaan mocht de huidige besmettingsgolf in de...
Lees verder

Nieuwe publicatie KBS toont aan: Belg weet weinig over gezondheidsdata
Bijna één op de twee Belgen weet niet wat verstaan wordt onder 'gezondheidsgegevens' en heeft nog nooit gehoord van het elektronisch medisch dossier. Meer dan drie op de vier Belgen zijn bereid hun...
Lees verder

KCE ontwikkelt methodiek om belangrijkste onvervulde behoeften van patiënten te identificeren
Gezondheidsinnovaties zijn vaak eerder gestuurd door het aanbod (bv. van de industrie, de ziekenhuizen, de zorgverstrekkers) dan door de vraag van patiënten. De overheid is zich hiervan bewust en...
Lees verder

UCLL op zoek naar buurtgerichte teams die empowerend willen werken
Eenzaamheid, chronische ziekte en andere kwetsbaarheden werken vaak isolerend. Zorg- en welzijnsprofessionals zijn belangrijke hulpbronnen in zo'n situaties, maar vaak is er nog te weinig aandacht...
Lees verder