Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 14 januari 2022

Gemeente Mol: “Besmettingscijfers stijgen, ziekenhuis blijft gespaard"

"Besmettingscijfers stijgen, ziekenhuis blijft gespaard"

De besmettingscijfers blijven in stijgende lijn, ook met de recente aangepaste teststrategie waarbij hoogrisicocontacten niet langer getest worden. De afgelopen week registreerden we 539 besmettingen, wat een incidentiegraad weerspiegelt van 1455,9 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners voor de laatste 7 dagen). Veruit de meeste besmettingen (23%) situeren zich in de leeftijdscategorie van de 10- tot 19-jarigen. Gelukkig leiden deze stijgende besmettingscijfers niet tot extra coronapatiënten in het ziekenhuis. Hopelijk blijft dit zo. Zoveel mogelijk spreiden van de coronabesmettingen de komende weken is nu de belangrijkste doelstelling. Zo blijven scholen, zorginstellingen, artsenpraktijken, overheidsdiensten, winkels, bedrijven,… maximaal gespaard van een gelijktijdige uitval van medewerkers. De besmettingspiek wordt volgens de huidige modellen eind januari verwacht, waarna de cijfers snel zullen afnemen. Dit leren we ook uit buitenlandse voorbeelden.

Lees verder

Gemeentelijke basisschool Rauw zoekt leermeester niet-confessionele zedenleer

Gemeentelijke basisschool De Zandloper in Rauw zoekt dringend een leermeester niet-confessionele zedenleer (NCZ) lager onderwijs (12/24). Het gaat om een vervanging tot en met 31 januari 2022, met kans op verlenging. De school zoekt iemand die ganse dagen beschikbaar is op maandag en dinsdag. Interesse? Registreer je dan via www.mol.sgpool.be én mail je kandidatuur en cv naar directie.gbsdezandloper@gemeentemol.be

Lees verder

Openbaar onderzoek naar aanleg van vijf poelen in natuurgebied de Ronde Put

Van 14 januari tot en met 12 februari 2022 loopt een openbaar onderzoek naar de aanleg van vijf poelen in natuurgebied de Ronde Put tussen Postel en Retie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid wil met de werkzaamheden de biodiversiteit én de ecologische en landschappelijke waarden van het gebied verhogen. Doel: een optimale leefomgeving tot stand brengen waarin amfibieën zich zowel in het water als op het land thuis kunnen voelen naast vele andere meeliftende soorten. Je kan het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be, zoek op dossiernummer OMV_2021185655.

Lees verder

Gemeentebestuur zoekt een maatschappelijk werker activering

Het gemeentebestuur zoekt een maatschappelijk werker, in contractueel dienstverband, niveau B, salarisschaal B1-B3, in een contract bepaalde duur (30,4/38 uren per week) voor zes maanden. Solliciteren kan tot en met 31 januari via het online sollicitatieformulier of per post aan gemeentebestuur Mol, afdeling personeel, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Meer info vind je via www.gemeentemol.be/vacatures.

Lees verder