Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zaterdag 15 januari 2022

Gemeente Asse: Inname openbaar domein: nutswerken Spoorwegbaan

Gemeente Asse
Inname openbaar domein: nutswerken Spoorwegbaan
N.a.v. de aanleg van de openbare verlichting van de fietssnelweg F212 langs de spoorweg tussen Spoorwegbaan en Brusselsesteenweg (t.h.v. spoorwegbrug) wordt deze afgesloten van 17 januari t.e.m. 21...
Lees verder

Onderbreking watertoevoer 14 januari
Farys laat weten dat er op 14 januari tussen 08:00 en 12:00 uur geen leidingwater is in de Jan Baptist De Greeflaan 26-38 (even nummers) en tussen 08.00 en 16.00 uur in Koensborre 15-105 en 38-104 en...
Lees verder

Onderbreking watertoevoer 17 januari
Farys laat weten dat er op 17 januari tussen 08.00 en 12.00 uur geen leidingwater is in Goede Luchtwijk 24-70 en Uilenspiegelpark 2-38.
Lees verder

Aanvraag speelstraat tijdens paas- en zomervakantie
Om het 'buiten spelen' te stimuleren, organiseren we in Asse tijdens de paas- en zomervakantie speelstraten. Zijn er in jouw straat/buurt ook veel kinderen? Wil jij dit graag organiseren voor jouw...
Lees verder

Onverwachte onderbreking watertoevoer 13 januari
Farys laat weten dat er op 13 januari tussen 08.00 en 14.00 uur geen leidingwater is in Langehaag en Nachtegaallaan 34-66.
Lees verder

Inname openbare weg: herstelling riolering en onderspoeling Langestraat t.h.v. nr. 114
De firma De Jonge nv dient, in opdracht van het gemeentebestuur, de riolering en onderspoeling te herstellen in de Langestraat t.h.v. huisnummer 114 (tussen Mandenmakersstraat en Sint Goriksstraat).
Lees verder

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur
Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021-2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het...
Lees verder

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027
Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling voorzien voor de periode 2023-2027 in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk...
Lees verder