Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 22 december 2021

Stad Tongeren: Outdoor fitnesstoestel op De Motten

Stad Tongeren
Outdoor fitnesstoestel op De Motten
Er staat een nieuw outdoor fitnesstoestel in het stadspark De Motten. Op deze manier kunnen ook senioren veilig bewegen in de buitenlucht.
Lees verder

Bekendmaking Plan-MER windturbines Vlarem II
Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) opgestart.
Lees verder

Ilse wint 250 euro met ambi.pas
Mevrouw Ilse Raedts uit Tongeren wint 250 euro met de ambi.pas. Zij wint 2.500 punten of 250 euro dankzij haar aankoop bij Intermezzo, Grote Markt te Tongeren.
Lees verder

Project 'Volkstuinen aan de Wijkstraat'
Het project 'Volkstuinen aan de Wijkstraat' heeft helaas geen prijs behaald binnen de wedstrijd 'Prima Plattelandsproject'. Dit project participeerde binnen het thema 'Samenwerking' en nam het op...
Lees verder

Nieuwe riolering en fietspaden Baversstraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in 2022 een gedeelte van de Baversstraat (N758). Tussen de kruispunten met de Molenweg en de Hazelereik komen veilige fietspaden en een nieuwe rijweg....
Lees verder