Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 26 december 2021

Sint-Lievens-Houtem: Besluit Gouverneur 17 december 2021

Besluit Gouverneur 17 december 2021
Onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

De voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen werden hierbij geconfronteerd met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. In juli 2021 werd een uitvoeringsbesluit op de wet onbevaarbare waterlopen goedgekeurd waarbij specifiek aandacht aan deze problematiek besteed werd. Op 1 januari 2022 worden in uitvoering van dit besluit een aantal maatregelen actief om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen. Zo zal wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht dit moeten melden aan de waterloopbeheerder. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen . Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Op 17 december 2021 nam de gouverneur een besluit (pdf) over een captatieverbod (van 1 april tot en met 31 oktober 2022) uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen.

Via deze link vind je het persartikel en het kaartmateriaal hierover.
Lees verder