Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 13 december 2021

Gemeente Mol: Volg de gemeenteraad van maandag 20 december live via YouTube

Volg de gemeenteraad van maandag 20 december live via YouTube

Op maandag 20 december, om 20 uur kan je de gemeenteraad live volgen op YouTube via deze link. De gemeenteraadsleden vergaderen veilig van thuis uit via Zoom. Via een livestream op YouTube zenden we de gemeenteraad uit zodat iedereen deze publieke vergadering ook tijdens de coronacrisis kan volgen. Klik hier voor de agendapunten die worden behandeld.

Lees verder

Prijswinnende aanpak armoedebestrijding op scholen definitief verankerd

Onze prijswinnende en vernieuwende aanpak om armoede op school te bestrijden, wordt definitief verankerd binnen de werking van onze sociale dienst. Aanvankelijk werd dit proefproject voor slechts één jaar opgestart. De resultaten spreken voor zich, waardoor een verlenging de enige juiste beslissing is. De maatschappelijk werkster die in en met de scholen aan de slag ging als vast aanspreekpunt, wordt definitief aangeworven. Zo krijgt zij de kans om haar werk de komende jaren verder te zetten. 

Lees verder

Start aanmeldingsperiode scholen voor voorrangsgroep: maandag 10 januari

De eerste aanmeldingsperiode voor het aanmeldingssysteem van de kleuter- en lagere scholen voor het schooljaar 2022-2023 start op maandag 10 januari 9 uur en loopt tot maandag 25 januari 12 uur. Ouders met een kind geboren in 2020 of ouders die een andere school kiezen voor hun kind én al oudere kinderen op school hebben, melden zich aan. Ook ouders die op een school werken, doen het nodige tijdens deze eerste aanmeldingsperiode. Het aanmelden gebeurt via www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Lees verder

Extra fase natuursteenwerken in Lakenmakersstraat vanaf woensdag 15 december

Vanaf woensdag 15 december wordt de natuursteenverharding hersteld in de Lakenmakersstraat, op het voetpad ter hoogte van de ondergrondse garage naast Two Store. Hierdoor wordt de keldergarage tijdelijk onbruikbaar voor eigenaars. Voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werf. De doorsteek tussen Lakenmakersstraat en Santo Tomásplein blijft wel toegankelijk. De werken duren tot uiterlijk donderdag 23 december, onder voorbehoud van onvoorziene weersomstandigheden. We verwittigen de betrokken bewoners via een afzonderlijke bewonersbrief.

Lees verder