Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 21 december 2021

Gemeente Mol: Permanent verbod op onttrekken van water uit Kleine en Grote Nete

Permanent verbod op onttrekken van water uit Kleine en Grote Nete

Vanaf 1 januari is het definitief en voor onbepaalde duur verboden om water te onttrekken uit de Kleine en Grote Nete in grote delen van onze gemeente. Provinciegouverneur Cathy Berx name hierover een gouverneursbesluit. Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde.

Lees verder

Aangepaste parkeertarieven en -zones in het Centrum vanaf 1 februari 2022

Na een eerder uitstel door de coronacrisis besliste de gemeenteraad op maandag 20 december dat de aangepaste parkeertarieven en –zones in het Centrum ingevoerd worden op 1 februari 2022. Aanvankelijk waren deze aanpassingen voorzien voor juni 2020. Ook na de besliste tariefaanpassingen blijft Mol tot de goedkoopste parkeergemeentes behoren in vergelijking met gelijkaardige handelscentra.

Lees verder

Gemeenteraad bevestigt voorkeur publieksstemming en kiest Cultuurcentrum Mol

Cultuurcentrum Mol kreeg met 54% de meeste stemmen tijdens de publieksstemming in de zoektocht naar een nieuwe naam voor het cultuurcentrum. In totaal ontvingen we 759 stemmen. CUMO (19%) en 24CC (27%) kregen bij onze inwoners heel wat minder bijval. Op maandag 20 december bevestigde de gemeenteraad de resultaten van de publieksstemming, wat ook meteen een beslissing inhield over de nieuwe naam. De nieuwe overkoepelende naam voor het cultuurcentrum verandert niets aan de vertrouwde benamingen van Zaal 't Getouw en Schouwburg Rex. We gebruiken de overkoepelende nieuwe naam pas vanaf de aankondiging van het nieuwe cultuurseizoen 2022 – 2023. Op dat moment lanceert het cultuurcentrum ook de nieuwe visuele identiteit. 

Lees verder

Corona dwingt ons tot bijsturing meerjarenplan: minder inkomsten, meer uitgaven

De gemeenteraad keurde op maandag 20 december de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 goed. Met deze aanpassing liggen meteen ook de budgetten voor 2022 vast. Het spreekt voor zich dat corona een enorme impact blijft hebben op onze gemeentefinanciĆ«n. Naast de financiĆ«le impact en de bijkomende uitgaven voor de uitbating van het vaccinatiecentrum, verwachten we ook op lange termijn ingrijpende coronaeffecten voor onze gemeente. Om deze aan te pakken, zetten we de komende jaren bijkomend in op armoedebestrijding, gemeenschapsvorming, geestelijke gezondheid, jeugdwelzijn en lokale economie. We merken bovendien een stevige daling in onze inkomsten. Binnen deze moeilijke context wordt het een hele uitdaging om onze gemeente financieel gezond te houden. Door de gevolgen van de coronapandemie verschuiven we een aantal grote investeringsprojecten noodgedwongen in de tijd.

Lees verder