Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 23 december 2021

Gemeente Herent: Nieuwe podiumwagen voor de gemeentelijke uitleendienst

Gemeente Herent
Nieuwe podiumwagen voor de gemeentelijke uitleendienst
De gemeente heeft geïnvesteerd in een gloednieuwe podiumwagen voor de uitleendienst van het evenementenmateriaal. Op deze manier willen we organisatoren extra ondersteunen en stimuleren om zowel lokaal en bovenlokaal talent een podium te bieden.
Lees verder

De H-bib opent de deuren voor de kerstblok
Ook voor deze blokperiode geeft de gemeente studenten een plek om samen te studeren. Sportcomplex de Kempen zal beschikbaar zijn van 16 december tot en met 28 januari. Kom jij ook?
Lees verder

Meld je kind aan voor een Herentse school
Vanaf 2020 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden voor de instap in het kleuter- en lager onderwijs in Herent. Alle scholen hebben samen afspraken gemaakt en gebruiken hiervoor eenzelfde systeem 'Meld je aan' (https://meldjeaan.leuven.be/).
Lees verder

Noodopvang gemeente Herent
De week van 20-24 december hebben de kinderen van het Vlaamse basisonderwijs vakantie. Aan ouders wordt gevraagd om hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen om viruscirculatie te verminderen. Ouders die onmogelijk zelf opvang voor hun kinderen kunnen voorzien, kunnen terecht in noodopvang.
Lees verder

Scherpere coronamaatregelen vanaf 26 december 2021
Om de omikronverspreiding te vertragen, de gevolgen voor ziekenhuizen te beperken en de heropening van de scholen na de kerstvakantie niet in gevaar te brengen, heeft het Overlegcomité op 22 december 2021 een reeks bijkomende beschermingsmaatregelen genomen die ingaan vanaf zondag 26 december.
Lees verder