Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 21 december 2021

Brussel: Nieuw parkeerplan (vanaf 1 mei 2022)

Nieuw parkeerplan (vanaf 1 mei 2022)

Voor de Brusselaars die al een bewonerskaart hebben of de bezoekers die een professionele kaart hebben, verandert er niets. Bewoners betalen nog altijd jaarlijks 10 euro voor een eerste kaart. Met die bewonerskaart hoeft u dus niet te betalen aan een parkeerautomaat of een parkeerschijf te leggen in de sector waar u woont.

Vanaf 1 mei 2022 betaalt u voor een tweede bewonerskaart 110 euro in plaats van 50.

Lees verder

Betoging en verkeer op zondag 19 december 2021

Realtime info

Voor realtime informatie, volg de tweets op:

Lees verder

Vuurwerk verboden in Brussel

Artikel 43 van het Algemeen politiereglement (APR) van Brussel gaat over hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten:

Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden om op de openbare ruimte, op voor het publiek toegankelijke plaatsen en op privé -eigendommen eender welke activiteit te verrichten die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: gebruikmaken van vuurwerk en voetzoekers.

Lees verder