Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 21 december 2021

Beerse: 21/12/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Amfibieënoverzet Vossenbrugstraat

21/12/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Amfibieënoverzet Vossenbrugstraat
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Deze...
Lees verder

Gaslek in buurt van bedrijf Campine
17.53 uur - Er is een gaslek ontstaan bij de afbraak van een huis gelegen naast het bedrijf Campine.
Lees verder

Permanent ontrekkingsverbod voor kwetsbare waterlopen
Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Als er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit logischerwijze meteen een grote impact.
Lees verder

Laat van je horen via de negende gezondheidsenquête van Sciensano
De bevraging invullen kan tot en met 24 december 2021.
Lees verder

GR 16/12/2021: Pandenbeleid - Hernieuwing reglement inventarisatie en heffing leegstand
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder