Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 18 november 2021

Stad Oudenburg: Week van de Pleegzorg

Week van de Pleegzorg
Ook dit najaar organiseert Pleegzorg Vlaanderen de Week van de Pleegzorg! Die loopt van 12 november tot en met 21 november 2021 en staat volledig in het teken van 'het belang van een goede match'. "Als pleegzorggemeente zetten we hier ook graag op in. Oudenburg telt 8 pleeggezinnen en daar zijn wij als warme stad heel fier op.

Pleegzorg is maatwerk! Het juiste gezin zoeken voor het pleegkind of de pleeggast die daar nood aan heeft, een pleegzorgbegeleider die een klik heeft met het pleeggezin én de ouders, de juiste zorgintensiteit … In sommige gevallen volstaat een pleeggezin voor weekends en vakanties, soms is er de klok rond en 7/7 ondersteuning nodig. Dat allemaal uitzoeken en bij mekaar puzzelen zorgt voor de goede match waar pleegzorg om draait.

Tijdens de wekelijkse woensdagmiddagmarkt op 17 november 2021 wordt de tent van het Huis van het Kind op het Oudenburgse marktplein geplaatst met een infostand over pleegzorg. Kom gerust een kijken nemen en neem een leuk geschenkje mee naar huis.

Op zaterdag 20 november 2021 organiseert Pleegzorg West-Vlaanderen een grote pleegdag in Torhout met infosessies, babbeltafels, een tentoonstelling en randanimatie. Inschrijven kan via de website: www.pleegzorg.be/kalender.

Wil je meer weten over pleegzorg? Neem dan contact op met het Huis van het Kind of rechtstreeks met Pleegzorg West-Vlaanderen op het nummer 051-20 02 22 of via info@pleegzorgwvl.be. Of surf naar www.pleegzorg.be.
 
Pleegzorgstad
Lees verder

Reservelijst voor 'boosterprik'
De uitnodigingen voor de boosterprikken gaan momenteel de deur uit en de vaccinatiecentra draaien terug op volle toeren.
Op dit moment krijgen volgende groepen een uitnodiging.
 • 65+'ers
 • zorgverleners
Door ziekte, quarantaine of andere omstandigheden kan het wel zijn dat er soms vaccins over zijn.

Behoor je tot deze doelgroep en wil je in aanmerking komen om je 'boosterprik' sneller te krijgen? Ben je snel oproepbaar en beschikbaar? Schrijf je dan in op de reservelijst.
Behoor je niet tot deze doelgroep, dan zal je voorlopig geen uitnodiging ontvangen en kan je nog niet registreren op de reservelijst.

We werken volgens leeftijd (van oud naar jong). Welk vaccin je eerder kreeg, heeft ook invloed om de timing van je 'boosterprik'. Houd dus hiermee rekening:
 • wie AstraZeneca of Johnson & Johnson vaccin kreeg, kan na minstens 4 maanden zijn boosterprik ontvangen.
 • wie een Pfizervaccin kreeg, moet minstens 6 maanden voorzien tussen de 2e en 3e prik.
Na registratie op de reservelijst doen wij ook een controle naar leeftijd en juiste doelgroep. Houd dus rekening met de voorwaarden. 

Let op! Registreren op de reservelijst is geen garantie dat je sneller opgeroepen wordt. Heb je je oproepingsbrief nog niet gekregen, geen paniek, iedereen krijgt terug de kans om zich te laten vaccineren met een boosterprik. 

Vragen?

In geval van vragen kan je contact opnemen met het vaccinatiecentrum:
 • Via e-mail naar vaccinatie@gistel.be of vaccinatie@torhout.be. Stuur je een mailtje? Vermeld dan steeds je rijksregisternummer en telefoonnummer zodat de medewerkers je snel kunnen verder helpen.
 • Telefonisch op het nummer 050-89 36 99. De lijnen van geraken af en toe overbelast. Hierdoor raakte niet iedereen meteen binnen. Neem enkel telefonisch contact op als het niet lukt om je afspraak online te bevestigen of om je vraag te stellen via e-mail.

Opgelet, ter plaatse in de vaccinatiecentra is er geen helpdesk meer, dus langskomen met vragen is niet meer mogelijk.
Lees verder

Samen de winter door!
Het Overlegcomité heeft op 17 november 2021 de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.

Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. 

1.Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.
Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten. 
Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

2.Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; 
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. 

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

3.Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. 

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 

 Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:
 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, 
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), 
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken. 

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4.Verplicht telewerk 

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. 

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.


5.Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. 

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. 

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

6.Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Lees verder