Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 8 november 2021

Stad Hamont-Achel: Ook Covid Safe Ticket voor Buurteluur: medewerkers helpen met opvragen

Ook Covid Safe Ticket voor Buurteluur: medewerkers helpen met opvragen

De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november een Covid Safe Ticket in te voeren binnen alle horeca in België. Dat betekent dat wie komt lunchen bij buurtrestaurant Buurteluur ook een Covid Safe Ticket dient voor te leggen. Het stadsbestuur is zich ervan bewust dat het op zo'n korte termijn niet voor iedereen even evident is om te beschikken over dit document. Daarom zullen de medewerkers van het buurtrestaurant op donderdag 4 november ter plaatse helpen met het opvragen ervan.

Bezoekers van het buurtrestaurant worden vriendelijk verzocht om hun Covid Safe Ticket mee te brengen. Dit kan zowel op papier als digitaal. Je kan jouw Covid Safe Ticket opvragen via:

Heb jij geen smartphone? Je kan je Covid Safe Ticket ook telefonisch aanvragen via 078 78 78 50. Let wel: je Corona Safe Ticket wordt per post opgestuurd. Reken hier op 1 week verzendtijd.

Jouw Covid Safe Ticket niet bij?

Ben jij volledig gevaccineerd of beschik je over een testcertificaat* of herstelcertificaat**, maar heb je nog geen Covid Safe Ticket? Breng dan je identiteitskaart mee. De medewerkers van Buurteluur helpen je om dit ter plaatse in orde te maken. Zo kan iedereen zorgeloos genieten van een lekkere en vers bereide maaltijd.

Opdat iedereen tijdig de knieën onder tafel kan schuiven, vragen we om op tijd te komen. De deuren gaan open om 11.45 uur. Om 12.00 uur wordt de soep geserveerd.

(*) als bewijs van een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of een antigeentest (sneltest, niet ouder dan 24 uur én uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon).  

(**) het herstelcertificaat mag niet ouder zijn dan 180 dagen.

Lees verder

Geen tractorsluis meer aan grensovergang bij Beverbeekse Heide

In oktober 2020 werden er tijdelijke tractorsluizen aangelegd op de drie grensovergangen van Hamont-Achel. Dit om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en het sluipverkeer tegen te gaan. Na een extra evaluatieperiode werd er tijdens een inspraakvergadering op 27 september voorgesteld om de proefopstelling bij de Beverbeekse Heide ter hoogte van de Bergbosweg te verwijderen.

Gedurende de evaluatieperiode van de proefopstellingen zijn er op verschillende locaties verkeerstellingen georganiseerd om het verkeer goed in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat er een toename is van het aantal voertuigen op de Mulk en de Ruiterstraat. Dit verkeer komt voornamelijk vanuit Cranendonck richting Valkenswaard en andersom.

Tijdens de inspraakvergadering werd aan de aanwezigen een voorstel voorgelegd om de proefopstellingen aan de Beverbeekse Heide te verwijderen. Dit voorstel werd uitvoerig besproken waarna ermee werd ingestemd. Door het verwijderen van deze proefopstelling zal het verkeer komende van Cranendonck richting Valkenswaard en andersom weer langs de Beverbeekse Heide kunnen rijden waardoor de verkeersdruk op de Mulk en de Ruiterstraat opnieuw afneemt.

De proefopstellingen bij de Toomstraat en de Schafterweg blijven momenteel nog liggen. Ze worden in de loop van volgend jaar opnieuw geëvalueerd om na te gaan of deze al dan niet behouden blijven. Bij het nemen van deze beslissing wordt er steeds rekening gehouden met de bemerkingen die het stadsbestuur ontvangt van de burgers.

Lees verder

Een blik op de toekomst van Hamont-centrum: ook jouw mening telt!

De stad Hamont-Achel werkt actief aan de kwalitatieve ontwikkeling van haar dorpskernen opdat het er goed wonen, werken en verblijven is. Hiervoor stelt de stad ruimtelijke uitvoeringsplannen op, gebaseerd op een masterplan. De gemeenteraad nam gisteren – 28 oktober – kennis van het nieuwe ontwerp masterplan Hamont-centrum.

 

In het ontwerp masterplan worden – aan de hand van vier thema's – aanpassingen opgenomen die Hamont-centrum op korte én lange termijn verbeteren. Zo zal het Posthoornplein ingericht worden als evenementenplein, wil men handel en horeca stimuleren, centraliseert een Huis van de Burger alle openbare diensten en moedigt het aanleggen van veiligere fiets- en voetpaden verplaatsingen te voet of met de fiets aan.

De vier thema's waarop de stad haar visie projecteert zijn:

  • vlot en veilig verkeer;
  • een groene Wal;
  • kwaliteitsvol wonen;
  • en impulsen voor handel en horeca.

 

Dit masterplan werd integraal als bijlage opgenomen bij de startnota van het ruimtelijke uitvoeringsplan Hamont-rand Herziening. De startnota en het masterplan zijn vanaf 8 november 2021 tot en met 6 januari 2022 publiek raadpleegbaar zodat iedereen zijn mening en eventueel bijkomende voorstellen met het beleid kan delen. Op basis van deze inbreng wordt in 2022 het RUP Hamont-rand Herziening verder uitgewerkt, waarna het plan opnieuw 60 dagen in te kijken is. Pas daarna wordt dit RUP definitief vastgelegd door de gemeenteraad.

Kom naar de infomarkt!

Vanaf 8 november valt er bij iedere Hamont-Achelaar een informatiefolder in de brievenbus. Deze folder bevat een beknopte toelichting van de toekomstplannen voor Hamont-centrum, maar is tegelijk ook een uitnodiging voor de infomarkt op 19 november om 19.00 uur in De Posthoorn. Hier geeft het stadsbestuur je graag een woordje uitleg bij het nieuwe ontwerp masterplan, de startnota en verdere procedure van het RUP.

 

Wil jij meer weten over de toekomstplannen voor Hamont-centrum? Kom dan zeker een kijkje nemen op dit publiek participatiemoment waar je ook de kans krijgt om jouw mening met het stadsbestuur te delen. Schrijf je uiterlijk 17 november in via www.hamont-achel.be/infomarkt of breng de stad telefonisch op de hoogte van jouw aanwezigheid via 011 51 05 20.

 

Jouw mening telt!

Kan je er niet bij zijn op de infomarkt? Tot en met 6 januari 2022 kan je de startnota RUP Hamont-rand Herziening en het masterplan Hamont-centrum raadplegen op de stedelijke website. Feedback geven kan vanaf 8 november en is mogelijk op twee manieren:

  • via een online e-formulier op www.hamont-achel.be/inspraak-rup (opgelet: link pas actief vanaf 8 november);
  • via een brief gericht aan de dienst Stadsontwikkeling, Stad 40, 3930 Hamont-Achel.

Wil jij graag het volledige masterplan en RUP inkijken? Dat kan op www.hamont-achel.be/rup-hamont-rand of aan de balie van de dienst Stadsontwikkeling. Hiervoor maak je op voorhand een afspraak via 011 51 05 20.

Lees verder

Bibliotheek Hamont gesloten tot 14.00 uur

De bibliotheek van Hamont zit momenteel zonder stroom. Onze medewerkers zijn daarom genoodzaakt om de deuren te sluiten tot vanmiddag 14.00 uur. Wie boeken wil uitlenen, komt dus best in de namiddag langs. Boeken inleveren is wel mogelijk, namelijk via de boekengleuf. 

Lees verder