Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 24 november 2021

Stad Hamont-Achel: De HOF'kens wint Matexi Award voor groenste buurtinitiatief

De HOF'kens wint Matexi Award voor groenste buurtinitiatief

Samen met 120 andere projecten was parktuin De HOF'kens genomineerd voor de Matexi Awards. Tijdens deze vijfde editie werden de meest verbindende buurtinitiatieven van België gehuldigd. Tot en met 14 november kon iedereen stemmen voor zijn of haar favoriete buurtproject. Dinsdag 16 november werden de winnaars bekendgemaakt. Met De HOF'kens sleept de stad Hamont-Achel de award 'Groenste buurtinitiatief' in de wacht.

Uit de maar liefst 120 inzendingen selecteerde de vakjury parktuin De HOF'kens als het groenste buurtinitiatief van een lokaal bestuur in België. De prijs werd overhandigd door voormalig premier en voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy en door juryvoorzitter Gaëtan Hannecart.

Meer weten over parktuin De HOF'kens? Neem dan hier een kijkje.

Op www.matexi-award.be vind je een overzicht terug van alle deelnemende projecten en winnaars.

Lees verder

Werken aan de dreven in Hamont-Achel van start

Hamont-Achel is rijk aan oude dreven in een gevarieerd, oud landbouwlandschap, doorregen met grote boskernen en hooilanden omgeven door houtkanten. Hierdoor vormt de gemeente een belangrijk leefgebied voor vleermuizen. Om de toekomst van de dreven veilig te stellen herstelt de Stad Hamont-Achel met steun van de provincie Limburg en met hulp van Natuurpunt en het Regionaal Landschap Lage Kempen enkele belangrijke dreven in de gemeente. De starten op woensdag 24 november en duren 14 dagen.

In 2019 liet de stad een studie uitvoeren door Natuurpunt Studie waaruit bleek dat er minstens 6 verschillende vleermuissoorten gebruik maken van de dreven van de Beverbekerdijk, Beverbeek en de Beverbeekse Heide. Dreven vormen belangrijke 'autostrades' voor vleermuizen. Ze gebruiken  dreven om van hun zomerverblijfplaatsen naar hun jachtgebieden te vliegen waar ze op zoek gaan naar insecten. Ook leven er een aantal vleermuissoorten in holtes van de oude bomen.

Het aantal vleermuizen is op 10 jaar tijd sterk afgenomen omdat het slecht gaat met de insecten. Met het beheeradvies uit de studie gaat de stad aan de slag om de toekomst van de dreven én de vleermuizen veilig te stellen. De dreven zullen gefaseerd omgevormd worden.

De bomen in de meeste dreven zijn even oud en bestaan uit Amerikaanse eik. Amerikaanse eiken zijn exoten en groeien sneller dan inheemse eiken waardoor ze minder duurzaam zijn en dus ook een stuk minder oud worden. Bovendien schieten de zaailingen steeds weer uit in de nabijgelegen ecologisch beheerde bossen.

Bèr van de Schans, schepen van Leefmilieu: "Als we niet tijdig ingrijpen, lopen we het risico dat alle bomen tegelijk sterven waardoor de dreef ineens verdwijnt. Dit is slecht voor de vleermuizen. Daarom kiezen we voor een gefaseerde omvorming van de dreef. Een zone met gezonde bomen met holten blijft behouden. Aansluitend wordt er een zone met bomen gekapt én opnieuw aangeplant zodat de dreefstructuur behouden blijft. Eerst gaan de dreven aan De Beverbekerdijk en Beverbeek omgevormd worden. Dit gebeurt binnen een biodiversiteitsproject waarbij de Stad Hamont-Achel, Natuurpunt Studie, Natuurpunt Limburg, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de provincie Limburg samenwerken."

Joke Roebben, projectcoördinator van het Regionaal Landschap Lage Kempen: "De Amerikaanse eikendreef aan Domein De Bever is sterk aan het aftakelen. De helft wordt gekapt. De bomen die blijven worden verzorgd zodat ze nog jaren kunnen dienen als kolonieboom voor vleermuizen. Ze worden gekandelaberd en de jonge zomereiken krijgen een fikse snoeibeurt zodat ze kunnen uitgroeien tot dreefbomen. In de winter worden er 55 dreefbomen zoals winterlindes, wintereiken en grauwe abelen aangeplant. Door gefaseerd om te vormen, is de impact op de vleermuizenpopulatie beperkt."

De tweede dreef die wordt aangepakt is de dreef te noorden van Domein de Bever (richting Laathoeve). Hier worden de Amerikaanse eiken tussen de jonge beuken gekapt. In een tweede fase zullen hier bosranden aangelegd worden met bloem- en bessendragende struiken, wat goed is voor insecten die dan weer als voedsel dienen voor de vleermuizen.


De kapwerken starten op woensdag 24 november en duren twee weken. De Beverbekerdijk wordt tijdelijk afgezet. Domein de Bever blijft bereikbaar via Beverbeek (week 1) en via Achel (week 2). In de winter zullen dan de resterende bomen verzorgd worden en worden de aanplantingen uitgevoerd.

Er werd omzichtig omgegaan met de aanwezige vleermuizen. In de herfst werden de holtes van de vleermuizen, die dan verhuisd zijn naar hun winterverblijfplaats, dichtgeniet met plastiek. Dankzij dit 'luikje' konden de vleermuizen de holtes wel nog uit maar er niet meer terug in waardoor er tijdens de kapwerken geen risico is voor de vleermuizen.

De uitvoering van het totale biodiversiteitsproject is geraamd op 31.000 euro. Hiervan wordt 22.500 euro gesubsidieerd door de provincie Limburg. Het Regionaal Landschap Lage Kempen draagt 6.000 euro bij en de stad 2.500 euro.


Meer weten over het project dreefherstel? Neem dan hier een kijkje. 

Lees verder

Tijdige en veilige dienstverlening in tijden van corona

Het stadsbestuur vindt het belangrijk om – zeker in deze coronaperiode – iedere burger zo goed én vooral veilig mogelijk van dienst te zijn. Heb jij een nieuwe identiteitskaart, attest van gezinssamenstelling of nieuwe pin- of pukcode nodig? Via het e-loket kan je deze eenvoudig én coronaproof van thuis uit opvragen, wanneer het jou uitkomt. Moet je toch naar het stadhuis komen? Maak dan online je afspraak om zo de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Omwille van verschillende afwezigheden lopen de wachttijden om een afspraak te maken bij de burgerloketten op. Om een vlotte werking te kunnen garanderen, verzoekt het stadsbestuur haar inwoners vriendelijk om niet-dringende afspraken tijdelijk uit te stellen, de afspraken die niet kunnen wachten online in te boeken via https://hamont-achel.mijnafspraakmaken.be/Client en documenten zoveel mogelijk via het e-loket aan te vragen via https://hamont-achel.onlinesmartcities.be/smartloket. Let wel: je hebt hiervoor je identiteitskaart en pincode nodig of je itsme app. 

Lukt het je niet om online een afspraak in te boeken? Of ondervind je moeilijkheden bij het aanvragen van documenten? Dan kan je – tijdens de openingsuren – contact opnemen met de dienst Onthaal via 011 51 05 00. Zij helpen je uiteraard graag verder.

De stad en haar medewerkers doen hun uiterste best om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen. Het stadsbestuur vraagt begrip voor de huidige situatie want iedereen – zowel de burgers als de medewerkers – verdienen het om met respect behandeld te worden.

Lees verder

Lezing: Johan de Boose vertelt over Oost-Europa

Op woensdag 1 december verwacht de bibliotheek in Achel hoog bezoek. Niemand minder dan Johan de Boose – schrijver van romans, non-fictie, poëzie en theater – komt er vertellen over Oost-Europa. Op basis van zijn ervaringen als bevlogen reiziger door Centraal Europa en grensgebieden, geeft de Gentenaar een antwoord op de vraag 'hoe anders is Centraal Europa?'.

De belangrijkste romans die de Boose uitbracht zijn 'Bloedgetuigen' (2011, over de Tweede Wereldoorlog en de collaboratie) en 'Het vloekhout' (2018, een schelmenroman over de geschiedenis van het Christendom). In 2020 verscheen 'Dondersteen', een mythische vaderroman. Wat kunnen we opsteken van zijn literatuur? Kom het ontdekken tijdens deze interessante lezing. Johan de Boose is immers de  ideale reisgids voor wie zijn blik oostwaarts richt.

01.12.2021 // 20.15 uur // Bibliotheek Achel
Kassa: € 9,00 //  VVK: € 8,00 // ABO: € 7,00

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Masereelfonds Hamont.
Info & tickets: https://aha.hamont-achel.be  

Lees verder