Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 10 november 2021

Brussel: Heraanleg Nieuwe Graanmarkt: geef uw mening!

Heraanleg Nieuwe Graanmarkt: geef uw mening!

Er werd al een historische studie uitgevoerd, en een fytosanitaire studie toonde aan dat de bomen gezond zijn. Nu is het tijd voor de volgende stap: de stem van gebruikers van het plein laten horen.

Uw mening over de Nieuwe Graanmarkt?

Verschillende stappen werden uitgewerkt:

Lees verder

Opening nieuwe vaccinatiepunten

De nieuwe vaccinatieposten op het grondgebied van de Stad Brussel:

Buurthuis Bockstael

Vanaf 12 november 2021 (en tot het einde van het jaar):

  • Gravin van Vlaanderenstraat 4 - 1020 Laken
  • elke vrijdag van 14u tot 20u en elke zaterdag van 9u tot 15u

Buurthuis Modelwijk

Vanaf 13 november 2021 (en tot het einde van het jaar):

  • Modelwijk, blok 3 - 1020 Laken
  • elke zaterdag en maandag van 9u tot 16u

Socialistische Mutualiteit

Vanaf 15 november 2021 (en tot het einde van het jaar):

Lees verder

Openbare oproep. Vaste standplaats voor de verkoop van visvangstproducten

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een dossier indienen voor:

  • een aanbod van visvangstproducten

Kandidatuur?

Geïnteresseerden kunnen een volledige kandidatuur sturen naar:

  • Cel Commerciële Events van de Stad Brussel
    Zaterdagplein 1, 1ste verdieping B
    1000 Brussel

Hetzij per aangetekende brief met ontvangstbewijs, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (pdf-bestand) naar het volgende adres:

Lees verder