Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 5 oktober 2021

Stad Oudenburg: Snuffeldag Masterplan Oudenburg op 16 september

Snuffeldag Masterplan Oudenburg op 16 september
Op donderdag 16 september 2021 organiseert het studiebureau BUUR in samenwerking met de stad Oudenburg een 'snuffeldag'. Tijdens deze snuffeldag gaan we met verschillende actoren op wandel in de stad om zo de visie over 't Steedje, het centrum van onze stad, vorm te geven.

Onze stad is geselecteerd binnen het Vlaamse programma T.OP Kustzone. Concreet wordt een masterplan ontwikkeld dat een ruimtelijke toekomstvisie voor het hart van Oudenburg zal uittekenen. Onlangs viel de keuze op studiebureau BUUR om het masterplan te ontwikkelen. Belangrijk hierin is de keuze waar de publieke functies komen in de stad, waar er kwalitatief verdicht kan worden met respect voor het aanwezige erfgoed, hoe de publieke en groene ruimten verder ontwikkeld kunnen worden en hoe een relatie kan gelegd worden met de omliggende open ruimte en het landschap.

Het belangrijk om alle actoren in de stad te betrekken bij de opmaak van het masterplan. Daarom organiseert het studiebureau BUUR op 16 september 2021 een zogenaamde 'snuffeldag'. In de voormiddag gaan zij in overleg met de stedelijke diensten en in de namiddag worden enkele strategische locaties bezocht. 's Avonds wordt er een stadswandeling georganiseerd voor inwoners. Er wordt gepolst naar wat er leeft in 't Steedje, gevist naar ideeën,… Kortom, jullie mening wordt gevraagd met als doel ideeën voor de toekomst te sprokkelen. 

Daarom doen we graag een warme oproep naar inwoners die willen meedenken over het stadscentrum van Oudenburg. We verzamelen op donderdag 16 september 2021 aan ipso facto om 18:45 uur. De stadswandeling start stipt om 19 uur en eindigt om 21 uur. De wandeling wordt begeleid door stadsgidsen en de ontwerpers. Het aantal plaatsen is beperkt dus inschrijven is verplicht (maximum 2 personen per gezin) en doe je door een mail te sturen naar omgeving@oudenburg.be met als onderwerp "snuffeldag" en met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. Breng zeker je smartphone mee want we gaan interactief te werk!

Lees verder

Promotoren gezocht voor verkavelingsproject Bekestraat
De stad Oudenburg stelt een perceel grond ter beschikking voor de ontwikkeling van een verkavelingsproject met 4 loten in de Bekestraat te Oudenburg. De verschillende loten worden niet afzonderlijk aangeboden maar enkel als gezamenlijk project. Deze oproep is aldus gericht aan bouwpromotoren. 

Het project zal worden toegewezen op basis van twee criteria: enerzijds de aangeboden grondprijs en anderzijds de beoordeling van het ontwerp (kwalitatief criterium). Geïnteresseerde kandidaten dienen een dossier in te dienen dat zowel de vermelding van de realisatiewaarde van de grond omvat, als een uitgebreid ontwerp van de woningen. De voorstellen moeten worden ingediend uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 om 11 uur.  

Alle informatie met betrekking tot de verkoop is gebundeld in een lastenboek dat je hieronder kan downloaden.
Voor meer informatie kan je terecht bij Johan Rosseel, algemeen directeur van de stad Oudenburg, op het nummer 059-56 84 20 of via algemeen.directeur@oudenburg.be

Lees verder

1000 dagen nieuw bestuur
Op dinsdag 28 september 2021 nodigt het stadsbestuur alle Oudenburgnaars uit in ipso facto voor een bewonersmoment na 1.000 dagen nieuw bestuur. We maken een overzicht van de belangrijkste realisaties, geven feedback over de Café Parlés van maart en we laten de inwoners ook graag zelf aan het woord.

Maandag 27 september 2021 is het precies 1.000 dagen dat het nieuwe bestuur voor altijd beleving zorgt in Oudenburg en daarom wil het terugkoppelen met alle inwoners. Op dinsdag 28 september zijn alle inwoners vanaf 19.30 uur welkom in ipso facto. Er komt een terugblik op wat reeds gerealiseerd is en er wordt toelichting gegeven bij de komende plannen. Minstens even belangrijk is dat we een luisterend oor bieden voor de wensen en noden van de Oudenburgnaars. Er zal ruim de tijd genomen worden om de inwoners zelf aan het woord te laten en met hun inbreng verder aan de slag te gaan.
 
We vragen om op voorhand in te schrijven via secretariaat@oudenburg.be (tot 25 september 2021).
Lees verder