Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 1 oktober 2021

Stad Hamont-Achel: Vanaf 1 januari 2022: innovatieve en efficiënte afvalverzameling in 32 Limburgse gemeente en Diest

Vanaf 1 januari 2022: innovatieve en efficiënte afvalverzameling in 32 Limburgse gemeente en Diest

Vanaf 1 januari zal de huis-aan-huisinzameling van afval dankzij Optimo in 33 gemeenten efficiënter en milieuvriendelijker verlopen. Naast kleine verschillen tussen gemeenten in het noordwesten en het zuiden van Limburg zal Optimo er in al deze gemeenten voor zorgen dat er meer afval gerecycleerd kan worden. Daarnaast is er een aanzienlijke winst op gebied van mobiliteit en uitstoot van fijn stof en CO2. Stad Genk en gemeente Diepenbeek kiezen er als eerste gemeenten in het zuiden van de provincie voor om volledig mee in Optimo te stappen en hun gft-container (groente-, fruit- en tuinafval) in te ruilen voor een doorgedreven scheiding van het organisch afval in de zuivere stromen keukenafval en tuinafval.

Betere sorteerresultaten, significante milieuwinst

Optimo is het innovatief afvalinzamelingssysteem waarbij 1 afvalwagen verschillende soorten afval op één dag ophaalt. De invoering van Optimo is een nieuwe grote stap in de richting van een klimaatneutralere afvalophaling en -verwerking. Zowel uit studiewerk als uit de praktijk, opgedaan in Optimo proefgebieden Lommel en Voeren, blijkt dat ophaalwagens dankzij Optimo tot een kwart minder kilometers rijden. De uitstoot van fijn stof en CO2 daalt hierdoor met maar liefst 40%. Optimo zorgt daarnaast voor gebruiksgemak. Gezinnen kunnen meer afvalsoorten gewoon aan de voordeur aanbieden. En door slimmer te sorteren, kan er beter gerecycleerd worden.

Verschillen tussen regio's noordwest en zuid

Optimo wordt ingevoerd in 32 Limburgse gemeenten en Diest. Het basisprincipe, slimmer sorteren, beter recycleren, geldt in alle gemeenten. De praktische uitvoering ervan verschilt echter per regio. De gemeenten in het noordwesten kunnen vanaf 1 januari twee extra afvalsoorten aan huis aanbieden. Naast huisvuil, pmd en tuinafval zullen ze ook keukenafval en textiel tweewekelijks kunnen aanbieden. De gemeenten in het zuiden van Limburg zullen naast hun huisvuil- en pmdzak ook een textielzak kunnen meegeven met de huis-aan-huisophaling. Daarnaast behouden ze voorlopig hun gft-container voor groente-, fruit- en tuinafval.

Uitgebreide en tijdige communicatie

Optimo zal voor alle inwoners van de 33 gemeenten die instappen een aanpassing vragen. Om iedereen tijdig op de hoogte te brengen zal er volgende week in elke brievenbus een folder vallen met een eerste introductie in Optimo. Tijdens de rest van het jaar is er op verschillende momenten communicatie voorzien zodat iedereen goed geïnformeerd met het nieuwe systeem kan starten.

Lees verder

Veilig naar school dankzij nieuwe fietsstraten

Afgelopen week werden de straten in de Hamont-Achelse schoolomgevingen omgevormd tot fietsstraten. Hiermee wil het stadsbestuur de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen verhogen. Vanaf 1 oktober treden de fietsstraten in werking en dienen er enkele nieuwe verkeersregels nageleefd te worden.

Het begin van een fietsstraat wordt duidelijk aangegeven door de daarvoor ontworpen signalisatieborden en de rode wegmarkeringen op het asfalt. De fietser is er de prioritaire gebruiker. Zij mogen dan ook de volledige breedte van hun rijstrook gebruiken.

Wat met gemotoriseerd verkeer?

Ook andere weggebruikers mogen gebruik maken van de fietsstraat. Zij dienen dan wel enkele verkeersregels in acht te nemen:

  • motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen;
  • de maximale snelheid bedraagt 30km/uur;
  • de voorrangsregels blijven gelden.
Lees verder

Ook fietssuggestiestroken in Stationsstraat en Lozenweg

Vanaf 4 oktober zal het Agentschap Wegen en Verkeer in de Stationsstraat en de Lozenweg fietssuggestiestroken aanleggen. De effectieve startdatum van de werken is afhankelijk van de wegenwerken die momenteel worden uitgevoerd in de Stadswaag. Van zodra deze werken afgerond zijn, start de aannemer in de Stationsstraat.

De werken – waarbij okergele fietssuggestiestroken aangebracht worden op het wegdek – zullen ongeveer 10 dagen in beslag nemen. De werkzone schuift telkens op met 150 meter. Om de verkeershinder te beperken, wordt er gewerkt met verkeerslichten.

Lees verder

Bevolkingsonderzoek Borstkanker: laat je screenen

In oktober zetten de Vlaamse gemeenten het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in de kijker. Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker spoort alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar ertoe aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten uitvoeren. De Noord-Limburgse gemeenten bundelden de krachten om hier nog meer aandacht aan te geven. Wees dus niet verrast als je bij de bakker borstenbollen tegenkomt. Waarom is het Bevolkingsonderzoek Borstkanker zo belangrijk? Wij spraken met gynaecoloog Dr. Kaat Verbeke werkzaam in de borstkliniek van het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt. Dr. Verbeke werkt hierin samen met Dr. Schops en Dr. Thijssen.  Zij kennen als geen ander het belang van preventief onderzoek.

Noord-Limburgse gemeenten scoren beste van Vlaanderen

"Proficiat aan alle vrouwen in de Noord-Limburgse gemeenten", gaat Dr. Verbeke van start. "Wij scoren het best in Vlaanderen wat het Bevolkingsonderzoek Borstkanker betreft. Dat is fantastisch nieuws want door vroegtijdige opsporing kunnen verwikkelingen of een zwaardere behandeling vermeden worden en is de kans op genezing groter."

Het team van gynaecologen benadrukt het belang van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker bij al hun patiënten. Dr. Verbeke vertelt: "Tijdens de consultaties vragen we systematisch aan onze patiënten of ze zijn ingegaan op de uitnodigingsbrief van de Vlaamse overheid. De meesten staan hier positief tegenover en hebben al een mammografie gehad of hebben een afspraak voor een screeningsmammografie. De twijfelaars proberen we over de streep te trekken. Het verhindert niet dat je borstkanker krijgt, maar door vroegtijdige opsporing is de kans op genezing groter. Het gebeurt eerder zelden dat men dan niet op de uitnodiging ingaat."

Zelfonderzoek

Dr. Verbeke benadrukt ook het belang van zelfonderzoek. "We raden aan dat vrouwen maandelijks zelf hun borsten onderzoeken. Zo kent men de borsten en merkt men sneller op wanneer er een verandering optreedt.

Deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Je kan op twee manieren deelnemen: met de uitnodigingsbrief die je thuis ontvangt of met een voorschrift van je huisarts/gynaecoloog.

Vanaf 50 jaar tot 69 jaar ontvang je om de 2 jaar een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing. Die uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie. In de brief staat een dag en uur voor een afspraak in een mammografische eenheid. Je kan die afspraak altijd zelf wijzigen of in een ander centrum laten gebeuren. Bel hiervoor naar het CvKO op het gratis nummer 0800 60 160 (elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur).

Je kan met je arts bespreken of je in aanmerking komt voor een screeningsmammografie. In sommige omstandigheden is dit niet het geval, bv. als je een hoog risicopatiënte bent. Dan zal je arts een mammografie en/of echografie en/of MR van de borsten voorschrijven.

Beter voorkomen dan genezen

Dr. Verbeke pleit ook algemeen voor een gezonde levensstijl. "Een gezonde levensstijl is in de preventie van kanker erg belangrijk. Een gezond voedingspatroon met veel groenten en fruit, minder (rood) vlees, olijfolie in plaats van boter en weinig suikers liggen aan de basis van een goede fysieke gezondheid. Ook dagelijks bewegen en inzetten op je mentaal welbevinden horen daarbij. Niet roken en alcohol beperken sluiten het rijtje af"

Gezond eten is geen straf en bewegen heeft niet alleen een fysiek maar ook een positief mentaal effect. Dat is een advies dat wij ook aan onze kankerpatiënten geven.

Wil je jouw situatie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker opzoeken?

Dat kan online én mobiel met:

  • www.myhealthviewer.be
  • www.mijngezondheid.be
  • www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app 'itsme' gebruiken.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Lees verder