Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 19 oktober 2021

Gemeente Mol: Verkaveling Haaksstraat: Terugkoop percelen bevestigt beleidskeuze van bosbehoud

Verkaveling Haaksstraat: Terugkoop percelen bevestigt beleidskeuze van bosbehoud

Met de aankoop van vier grondpercelen tussen de Berkvenstraat en de Haaksstraat bevestigt het gemeentebestuur formeel de beleidskeuze voor bosbehoud. Het gemeentebestuur koopt in totaal 2,08 hectare woongebied van IOK terug, zo besliste de gemeenteraad op maandag 18 oktober.

Lees verder

Gemeentebestuur voorziet structurele ondersteuning van Molse Ruitersclub

Het gemeentebestuur voorziet voor de Molse Ruitersclub een jaarlijkse financiële steun van 9.200 euro. Dit werd beslist door de gemeenteraad op de zitting van maandag 18 oktober. De jaarlijkse steun moet het voortbestaan van de club verzekeren in afwachting van de bodemsanering en realisatie van het masterplan op de sportsite in Donk. De ruitersclub kreeg van de onderzoekers het advies om uit voorzorg de activiteiten op de site te stoppen. Voor de overige clubs bestaat er geen acuut gezondheidsrisico.

Lees verder

Gemeentebestuur zoekt technisch assistent lokaal dienstencentrum

Het gemeentebestuur zoekt een halftijds technisch assistent lokaal dienstencentrum. Het gaat over een contractueel dienstverband in een vervangingscontract, niveau D, salarisschaal D1-D3. Solliciteren kan tot en met 26 oktober 2021 via het online sollicitatieformulier

Lees verder

Mol kiest samen met 10 Kempische gemeenten voor vorming één woonmaatschappij

Op maandagavond 18 oktober ging de gemeenteraad akkoord met de voorgestelde fusie van woonmaatschappijen in de Kempen. Naast Mol omvat de fusie 10 andere Kempische gemeenten. De 11 gemeenten zullen vanaf 1 januari 2023 samen een eengemaakte woonmaatschappij vormen. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van de Vlaamse overheid om de sociale huisvestingsmaatschappijen te verenigingen. Op die manier is er in elke gemeente maar één sociale verhuurder actief. Dit moet de dienstverlening en transparantie verhogen. Voor de bestaande huurders wijzigt er niets.

Lees verder