Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 8 oktober 2021

Gemeente Mol: Extra maand voor indienen projecten kinder- en jongerenwelzijn op school

Extra maand voor indienen projecten kinder- en jongerenwelzijn op school

De kleuter-, lagere en secundaire scholen in onze gemeente krijgen één maand extra de tijd om een subsidie aan te vragen voor projecten rond kinder- en jongerenwelzijn. Het gemeentebestuur maakte hiervoor 20.000 euro vrij. Elke school kan éénmalig een bedrag van maximum 5.000 euro ontvangen voor projecten die tegemoetkomen aan leerlingen in kansarmoede, in problematische opvoedingssituaties, anderstalige nieuwkomers, leerlingen met een dalend of negatief zelfbeeld of met een ontwikkelings- of leerachterstand. Vijf scholen dienden alvast een project in. Doet jouw school ook mee?

Lees verder

Betonherstellingswerken in Jakob Smitslaan, Doornboomstraat en Heldenstraat

In opdracht van het gemeentebestuur start een aannemer vanaf 14 oktober met herstellingswerken aan het betonnen wegdek op een tiental locaties in de Jakob Smitslaan, Doornboomstraat en Heldenstraat. Op de geselecteerde plaatsen worden slechte (delen van) betonplaten verwijderd en vervangen. Ook de voegvullingen worden hersteld. Na het vervangen van de gebarsten betondelen geldt nog een uithardingsperiode van één week. De werken worden in twee fases uitgevoerd zodat ter hoogte van de verschillende werfzones beurtelings verkeer over één rijstrook altijd mogelijk blijft. De volledige tijdsduur van alle herstellingen neemt één maand in beslag. Om de vlotte doorstroming te bevorderen, geldt op verschillende parkeerplaatsen tijdelijk een parkeerverbod. Dit wordt ter plaatse duidelijk aangegeven.

Lees verder

Everzwijn gespot buiten Postel? Meld het via www.gemeentemol.be/everzwijnen

Het gemeentebestuur en het REBO-team (Regionaal Everzwijnenbeheer Ondersteuning) waarschuwen alle automobilisten om in oktober en november uit te kijken voor overstekende everzwijnen. De maïsoogst schrikt de dieren mogelijk op, waardoor ze in paniek plotseling straten oversteken. Dit leidt tot een verhoogd risico op ernstige aanrijdingen. Deze waarschuwing geldt zowel overdag als 's nachts. Daarnaast vragen we dat everzwijnen die buiten Postel worden gespot zo snel mogelijk worden gemeld via het e-formulier op www.gemeentemol.be/everzwijnen.

Lees verder

Meer besmettingen bij 65-plus: belang 3de prik wordt duidelijker

Het belang van de 3de prik wordt steeds duidelijker. Zo zien we in onze recente besmettingscijfers jammer genoeg meer 65-plussers opduiken. Dankzij een screening van de hogere overheid weten we dat ouderen – ook al zijn ze gevaccineerd – momenteel een hogere kans hebben om met corona op intensieve zorgen te belanden. Waarom? De immuunrespons na de vaccinatie daalt doorheen de tijd, waardoor het belang van de 3de prik groeit. We roepen alle 65-plussers dan ook op om zeker in te gaan op de uitnodigingen die we de komende weken en maanden hiervoor zullen uitsturen. Vooral in november wordt het nog een bijzonder drukke maand in ons vaccinatiecentrum.

Lees verder