Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 29 september 2021

Provincie Limburg: Klimaatneutraal patrimonium tegen 2050

Klimaatneutraal patrimonium tegen 2050
De provincie Limburg zet sterk in op de ondersteuning van de Limburgse gemeenten om hun gemeentelijke gebouwen tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen. Via het Europese project #SURE2050 helpen we hen bij het opstarten van een duurzaam vastgoedbeheer en de opmaak van een strategisch vastgoedplan. Op de SURE2050 website kun je ontdekken wat er binnen het project de afgelopen jaren is gerealiseerd....
Lees verder

Educatieve website 'Limburg in 9 vragen' biedt met verleden en erfgoed opstap naar de toekomst
De Limburgse eigenheid is diep geworteld in het verleden. Jongeren kennen dat verleden onvoldoende. Gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed Igor Philtjens: "Inzicht in de ontwikkelingsbiografie van onze provincie maakt van onze jongeren, bewuste Limburgers die geloven in de kracht van Limburg. En hierdoor gaan ze zich ook veel sneller identificeren met Limburg en willen ze bijdragen aan de Limburgse...
Lees verder

Educatieve website 'Limburg in 9 vragen' biedt met verleden en erfgoed opstap naar de toekomst
De Limburgse eigenheid is diep geworteld in het verleden. Jongeren kennen dat verleden onvoldoende. Gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed Igor Philtjens: "Inzicht in de ontwikkelingsbiografie van onze provincie maakt van onze jongeren, bewuste Limburgers die geloven in de kracht van Limburg. En hierdoor gaan ze zich ook veel sneller identificeren met Limburg en willen ze bijdragen aan de Limburgse...
Lees verder

Materialen en leermiddelen rond de verplichte taalscreening/ KOALA? PLEC heeft ze!
Vanaf dit schooljaar zal een verplichte taalscreening afgenomen worden in het kleuteronderwijs, bij het begin van de leerplicht (5 jaar). Volgend schooljaar moeten kindjes in de derde kleuterklas voor het eerst een verplichte taaltest afleggen. De overheid wil daarmee kleuters met een taalachterstand op tijd oppikken, en bijspijkeren. Het Educatief Centrum van de provincie Limburg...
Lees verder

CIJFERDOSSIER // De verkeersveiligheid in Limburg cijfermatig in kaart gebracht
Hoe zit het met de verkeersveiligheid in Limburg (vergeleken met de andere Vlaamse provincies en Vlaanderen) en in de Limburgse gemeenten? En hoe evolueerde de verkeersveiligheid tussen 2015 en 2020? Op basis van de cijfers over verkeersongevallen van StatBel construeerden we een synthesemaat voor verkeersveiligheid met zeven indicatoren. Lees meer op limburg.incijfers.be.
Lees verder