Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 14 september 2021

Beerse: Ken je de veiligheidsberoepen?

Ken je de veiligheidsberoepen?
Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Ken jij alle veiligheidsberoepen? We brengen het graag voor jou in kaart.
Lees verder

Gemeenteraad keurt de visie 'onderwijs' en de visie 'patrimonium' unaniem goed
Eind mei 2020 startte een bijzonder ambitieus project: Visie 2340. Daarin wordt vastgelegd hoe het lokaal bestuur Beerse haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar...
Lees verder

Welzijnszorg Kempen zoekt een functionaris gegevensbescherming
Welzijnszorg Kempen is op zoek naar nieuwe collega's. Een functie daarvan is 'functionaris gegevensbescherming'.
Lees verder

14/09/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - STRAPDAG KB Triangel
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

14/09/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Bevrijdingsweekend
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder