Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 20 augustus 2021

Herenthout: Terinzagelegging kennisgeving van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds vo...

Herenthout
Terinzagelegging kennisgeving van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027
Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027. Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.
Lees verder

Openbaar onderzoek Digitale atlas onbevaarbare waterlopen en publieke grachten
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.
Lees verder

Vacature | Schoonmaak Gebouwen
Lokaal bestuur Herenthout is op zoek naar een poetshulp voor de schoonmaak van de gemeentelijke infrastructuur. Heb je interesse? Solliciteer dan voor 15 september.
Lees verder

Beslissingen Overlegcomité 20 augustus
Op vrijdag 20 augustus kwam het Overlegcomité opnieuw samen. De meeste coronamaatregelen vallen binnenkort helemaal weg.
Lees verder