Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 1 juli 2021

Stad Oudenburg: Een toekomst voor Ettelgem

Een toekomst voor Ettelgem
Het stadsbestuur organiseert samen met het architectencollectief Urbain op woensdag 30 juni en woensdag 7 juli 2021 twee werksessies van het Atelier Ettelgem. Deze werksessies kaderen in de opmaak van het Masterplan Ettelgem, waarbij de inwoners zelf bepalen hoe de toekomst van hun dorp eruit zal zien.

De Ettelgemnaars reageerden massaal op de oproep 'Ettelgem Spreekt!' door via de postkaart hun ideeën, bezorgdheden, dromen over te maken. Ook nu rekenen we graag op de aanwezigheid en betrokkenheid van vele inwoners om samen te werken aan een toekomst voor Ettelgem.

Als startschot voor de fase 'Projectie' organiseren we 2 werksessies van het 'Atelier Ettelgem', waarbij we met de inwoners in dialoog wensen te treden. We starten elke sessie met een voorstelling van de grafische waarderingsatlas, die als sluitstuk van de fase 'Waardering' werd aangemaakt en als hulpmiddel wordt ingezet om het dorp op een nieuwe manier te lezen.
 
De intensieve werksessies vinden plaats met een open vizier, met het oog op co-creatie en participatie. Daarbij zullen de verschillende strategische projctsites in beide sessies thematisch gebundeld aan bod komen. Samen met alle inwoners bouwen we zo aan gedragen scenario's voor de toekomst van Ettelgem.

We nodigen alle inwoners graag uit op de werksessies van het Atelier Ettelgem op woensdag 30 juni 2021 om 18 uur en op woensdag 7 juli 2021 eveneens om 18 uur. Beide sessies gaan door in de Romaanse kerk. Deze week zullen alle Ettelgemnaren nog een postkaart ontvangen die dient als uitnodiging waarop de verschillende strategische projectsites afgebeeld staan.

Deelnemen aan één of beide sessies kan door in te schrijven via ettelgem@urbain-ac.be, tot 28 juni (sessie 1) en 5 juli (sessie 2).
Lees verder

Belpop Bonanza fiets- en wandelroute
Lees verder

Ophalers Aline en Eddy met pensioen
Na 33 jaar trouw het huisafval in Oudenburg, Westkerke en Roksem te hebben opgehaald, hebben Aline en Eddy, onze vaste ophalers, beslist om het wat rustiger aan te doen en te genieten van hun welverdiend pensioen. Aline en Eddy hebben dit altijd heel stipt en zorgvuldig gedaan waardoor Oudenburg er een stuk properder bij lag. Hun laatste ophaalronde werken ze af op woensdag 30 juni 2021.

De ophaling van huisvuil in de sectoren 1,2,3 en 4 zal vanaf 1 juli 2021 overgenomen worden door de firma Dekeyser Ruimdienst NV.

Opgelet! Er verandert niets aan de ophaaldagen van de verschillende sectoren maar het kan wel zijn dat de nieuwe ophaler een andere route volgt en dat het huisvuil op een andere uur wordt opgehaald dan wat je jaren gewoon bent. Je zet dus best jouw afval voor 6 uur 's morgens buiten om zeker te zijn. Maar houd ook rekening met artikel 6.2.1.6. §1 van het algemeen politiereglement dat zegt dat de huishoudelijke afvalstoffen pas vanaf 21 uur de avond voor de ophaling buiten mogen geplaatst worden.
Lees verder