Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 28 juni 2021

Gemeente Zottegem: Werken uitbreiding distributienet: Broeder Mareslaan en Acacialaan

Werken uitbreiding distributienet: Broeder Mareslaan en Acacialaan
Om aan een stijgende behoefte te voldoen, gaat Fluvius het distributienet uitbreiden en starten ze vandaag met de werken daarvoor in een aantal straten. De werken situeren zich van Broeder Mareslaan richting Kollegestraat tot Grotenbergestraat. 
Lees verder

Stad Zottegem werft aan!
Het stadsbestuur van Zottegem gaat op zoek naar een Deskundige Communicatie, een Deskundige Inburgering & Flankerend Onderwijs, en een Maatschappelijk Werker. Iets voor jou? Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdag 20 augustus 2021. 
Lees verder

Negatief advies over vergunningsaanvraag slibverwerkingsbedrijf
Het stadsbestuur van Zottegem gaf een negatief advies voor de vergunningsaanvraag van een slibverwerkingsbedrijf op het industrieterrein in Grotenberge. Verschillende argumenten op vlak van milieu, stedenbouwkundige vereisten en mobiliteit ondersteunen het ongunstig advies.
Lees verder

Publieke inspraak over het Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van Provincie Oost-Vlaanderen
De provincie Oost-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart (Plan-MER) en kan je deelnemen aan de inspraakprocedure hiervoor, tot uiterlijk 27 augustus 2021.
Lees verder