Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 1 juni 2021

Gemeente Mol: Waar appartementen en verkavelingen? En waar niet? Geef jouw visie!

Waar appartementen en verkavelingen? En waar niet? Geef jouw visie!

In welke gehuchten mag de woondichtheid stijgen en waar niet? Op welke locaties staan we appartementsgebouwen en nieuwe verkavelingen toe en op welke plaatsen mag het niet? In samenspraak met alle inwoners en de betrokken adviesraden geven we heldere antwoorden op deze complexe vraagstukken. De zogeheten Bouwmeester Scan is ons vertrekpunt. Deze uitgebreide studie van het team van de Vlaamse Bouwmeester vormt voor tal van ruimtelijke beleidsdomeinen een inspiratiebron voor toekomstig beleid. Het gemeentebestuur selecteerde het thema 'woonverdichting' als eerste prioriteit. Na afloop van het participatie- en beslissingstraject beschikken we over een goede basis voor een helder beleidskader om bouw- en verkavelingsprojecten op vlak van woonverdichting te beoordelen. Wil je meedenken en -praten? Volg dan zeker de online infovergadering op maandag 7 juni om 19 uur. Op   www.gemeentemol.be/woonverdichting vind je de link naar de online vergadering. Van 1 juni tot en met 1 juli kan je reageren op ons online participatieplatform, eveneens bereikbaar via dezelfde link.

Lees verder

Domein Dans Academie voor Muziek en Woord geweigerd owv 'budgettaire redenen'

Omwille van budgettaire redenen weigert de Vlaamse overheid de oprichting van 'dans' als derde domein binnen onze Academie voor Muziek en Woord. Zowel de academie als het gemeentebestuur reageren teleurgesteld op deze beslissing. De opstart van de optie 'musical' voor de 3de en 4de graad kreeg wel groen licht. Het uitgebreide aanvraagdossier voor het domein dans was inhoudelijk meer dan voldoende sterk en beantwoordde aan alle vereisten. Andere factoren dan de inhoud van ons specifieke dossier doen de Vlaamse overheid evenwel anders beslissen. Uitstel is evenwel geen afstel. We blijven vastberaden om voluit te gaan voor de uitbreiding van ons onderwijsaanbod, zeker met het oog op de realisatie van de eengemaakte Kunstencampus in De Zwaan. We beraden ons momenteel over verdere stappen om in één van de volgende schooljaren alsnog het beoogde doel te bereiken.

Lees verder

Gemeentebestuur zoekt dierenarts voor controle dierenmarkt

Het gemeentebestuur zoekt een extra dierenarts om op zondag controle uit te voeren op onze dieren- en boerenmarkt. Je bekijkt het welzijn en de gezondheid van de aanwezige dieren. Er zijn verschillende dierenartsen, wat betekent dat je maar één keer per maand aanwezig moet zijn. De controle start altijd om 9 uur. Interesse? Neem contact op met de marktleiding via 0496 44 55 39 of via mail naar lokale.economie@gemeentemol.be

Lees verder

Help de Aziatische hoornaar mee in kaart te brengen, meldingen via vespawatch.be

Wil jij meewerken om de invasie van de Aziatische hoornaar in kaart te brengen? Deze wespachtige koloniseert in hoog tempo Europa en is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw. Daarom staat deze bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging. Onder het motto #kijkinuwkot, is het belangrijk goed rond te kijken of je een Aziatische hoornaar of een nest terugvindt bij jou in de tuin of rond je huis. Zie je een Aziatische hoornaar of een nest ervan hangen? Neem er een foto van en maak melding op www.vespawatch.be. Video's hoe Aziatische hoornaars te herkennen, hoe deze te melden op www.vespawatch.be en meer informatie vind je op de site van het Vlaams Bijeninstituut: www.vlaamsbijeninstituut.be.

Lees verder