Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 8 juni 2021

Gemeente Arendonk: Publieke raadpleging en participatie start- en procesnota gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ...

Publieke raadpleging en participatie start- en procesnota gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Cluster Weekendverblijven C1'
Het doel van het RUP is om de zone aan de Rode Del die momenteel bestemd is als gebied voor verblijfsrecreatie, te herbestemmen naar woongebied met bos- en waterrijk karakter. Het college van...
Lees verder

Gemeente zoekt lokale handelaars voor Bike2School
In september 2021 lanceert de gemeente Arendonk samen met dertien andere Kempense gemeenten het project Bike2School. Met dit project wil de gemeente duurzame verplaatsingen naar school stimuleren en...
Lees verder

Rook- en vuurverbod bij risicocode geel, oranje of rood
In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich mee kunnen brengen. Elk bijkomend risico...
Lees verder