Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 21 mei 2021

Herenthout: Negatief advies voor leidingstraat

Herenthout
Negatief advies voor leidingstraat
Het lokaal bestuur heeft de plannen bekeken. Het erkent dat de aanleg van een leidingstraat op lange termijn een economische en duurzame meerwaarde kan hebben. De huidige startnota heeft echter een te grote impact op de natuur, het landschap en de open ruimte. Verschillende economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke gevolgen zijn onvoldoende onderzocht. Het huidige dossier is te onvolledig in het onderzoeken van alternatieven en houdt te weinig rekening met de gevolgen.
Lees verder

Vervolgtraject opmaak Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr
Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld. Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde trac├ęs.
Lees verder

Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje
De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van gewestelijke plannen, voorstellen van wijzigingen aan VLAREM
Lees verder

Vaccinatiecentrum blijft bereikbaar tijdens werken N13 Grobbendonk
Op dinsdag 25 mei starten de riolerings- en wegenwerken voor de aanleg van veilige fietspaden langs de N13 in Grobbendonk. Voor inwoners uit onze gemeente is er geen directe hinder. De rijrichting vanuit Herenthout naar Grobbendonk blijft open en ook het vaccinatiecentrum is dus nog steeds bereikbaar.
Lees verder