Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 28 april 2021

Zorgnet Icuro: Cera-Rubiconproject zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18

Cera-Rubiconproject zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18
De coöperatie Cera steunde samen met Cachet en Vlaams Welzijnsverbond de afgelopen twee jaar vijf Vlaamse actieprojecten. Doelgroep waren jongeren tussen 16 en 25 jaar die werken aan hun...
Lees verder

Project procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra verlengd
Het project procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra werd verlengd tot en met 31 december 2023. Concreet betekent dit dat woonzorgcentra zich kunnen inschrijven tot en met 31 december 2021...
Lees verder

Denk mee na over de palliatieve zorg van de toekomst
Teken jij graag mee aan de krijtlijnen van de toekomstige palliatieve zorg? Heb jij ervaring met palliatieve zorg? Of heb je ideeën over hoe palliatieve zorg er in de toekomst moet uitzien? Sta jij...
Lees verder

Serious game 'Silver' moet geestelijke gezondheid bij jongeren versterken
Silver, een serious game gericht op het versterken van de geestelijke gezondheid bij jongeren tussen 12 en 16 jaar, is gelanceerd. Zelfdoding is een belangrijke problematiek in Vlaanderen. Bij...
Lees verder