Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 31 maart 2021

Stad Tongeren: Thuisloket nu nog uitgebreider

Thuisloket nu nog uitgebreider
Via het Thuisloket vraagt u niet alleen snel en makkelijk online attesten, uittreksels of afschriften aan maar kunt u ook zonder enige verplaatsing eenvoudig meldingen, aanvragen of inschrijvingen doen.
Lees verder

Doet u mee aan de Kroningsprocessie?
Wist u dat u zich nu reeds kunt aanmelden om met een processiegroep deel te nemen aan de Kroningsprocessie en het Kroningsavondspel?
Lees verder

Veilige fietsinfrastructuur, betere doorstroming en meer leefbaarheid in Tongeren
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, investeert fors in vlot en veilig verkeer. Centraal daarbij staan investeringen in fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Ook Tongeren plukt daar de vruchten van.
Lees verder

Update coronavirus - paaspauze
We sommen voor u graag de maatregelen op die gelden vanaf zaterdag 27/03
Lees verder

Ontwerp nationaal Water programma 2022-2027
Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en ...
Lees verder

Tongeren brengt speelpleinen digitaal in kaart
Enkele jaren geleden bracht de stad Tongeren alle speelpleinpleinen op haar grondgebied in kaart. Deze werd nu ge├╝pdatet en gedigitaliseerd door de GIS-medewerker van de stad Tongeren.
Lees verder