Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 29 maart 2021

Stad Oudenburg: Noodopvanginitiatieven in Oudenburg

Noodopvanginitiatieven in Oudenburg
Het stadsbestuur heeft samen met de vrijetijdsdiensten en de scholen een kader uitgewerkt voor het noodopvangaanbod in zowel de lesvrije week als de paasvakantie. Ook in deze nieuwe periode van verstrengde maatregelen doen we er  alles aan om als stadsbestuur onze gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. We roepen ouders op om kinderen zo veel als mogelijk thuis te gaan opvangen maar voor wie noodopvang vereist is, hebben we mogelijkheden uitgewerkt.

Noodopvang 29 maart t.e.m 2 april 2021

Tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april 2021 wordt er in de Oudenburgse scholen enkel kleuteronderwijs aangeboden. Voor ouders die een werkgeversattest kunnen voorleggen, voorzien de scholen samen met buitenschoolse kinderopvang Zo(o) BKO in noodopvang. 

Concreet
 • Er wordt elke werkdag noodopvang voorzien van 6.30 uur t.e.m. 19 uur op de locaties van de scholen. 
 • Inschrijven kan via i-School (dienst BKO) en start om 18 uur deze avond (25 maart 2021). 
 • Om het organisatorisch haalbaar te maken, worden de inschrijvingen morgen (26 maart 2021) om 14 uur afgesloten. 
 • Gezien het noodopvang is, kan er enkel van de opvang gebruik gemaakt worden als een geldig werkattest voor elke ouder kan worden voorgelegd. Je hoeft die niet op voorhand door te mailen, maar brengt die volgende week mee naar de opvang. Je hebt die nodig op het moment dat je je kind komt afzetten, zonder geldige attesten zullen we geen toegang tot de noodopvang kunnen verlenen. 

Noodopvang paasvakantie

Tijdens de paasvakantie roept het stadsbestuur op om kinderen die geen opvang nodig hebben, zoveel als mogelijk thuis op te vangen. Alle bestaande initiatieven (sportkampen, speelpleinwerking en BKO) schakelen over naar noodopvang met een bubbelwerking van max. 10 kinderen/bubbel. Bij de samenstelling van de bubbels zullen zoveel als mogelijk de schoolbubbels gehanteerd worden. 

Concreet
 • De bestaande inschrijvingen blijven behouden maar er dient een werkgeversattest ingediend te worden tegen maandagavond 20 uur. 
 • Voor samenwonende ouders gaat het om 2 attesten. Voor alleenstaande ouders 1 attest. 
 • Het werkgeversattest moet vermelden of de ouders ofwel: werken in een essentiële sector, niet van thuis uit kunnen werken of telewerken. Een modelformulier is beschikbaar op www.oudenburg.be 
 • Voor ouders die werken in een essentiële sector of die niet van thuis uit kunnen werken, zal binnen het aanbod opvang kunnen worden voorzien. 
 • Voor ouders die telewerken wenst de stad deze aantallen en dus de vraag in kaart te brengen en zal eind volgende week uitsluitsel kunnen gegeven worden of deze kinderen effectief opvang kunnen genieten.
 • Bestaande inschrijvers die geen werkgeversattest(en) kunnen voorleggen worden geannuleerd en krijgen het inschrijvingsbedrag teruggestort.
 • Het aanbod wordt beperkt tot de -13-jarigen.
 • Zieke kinderen komen niet naar de opvanginitiatieven. 

Sportkampen 'Brandweerman Sam' en Specialisatiekampen

Er werd beslist om de bestaande inschrijvingen te blijven behouden maar er dient een werkgeversattest ingediend te worden tegen maandagavond 29 maart 2021 om 20 uur. De sportdienst zal alle ingeschreven ouders hiervoor contacteren. Ouders die wensen te annuleren voor één van de sportkampen of die geen werkgeversattest kunnen voorleggen, krijgen het inschrijvingsgeld teruggestort. De voor- en naopvang voor de sportkampen worden geannuleerd. 

Speelpleinwerking De Tunne

Ook de speelpleinwerking De Tunne zet in op noodopvang. We openen de deuren van de speelpleinwerking op twee locaties (De Tunne/Bekestraat en VBS De Tandem Westkerke) telkens van 8 tot 17 uur. Voor de speelpleinwerking moet er op voorhand ingeschreven worden om ook in bubbels te kunnen werken. Dit kan vanaf donderdag 25 maart 2021 om 18 uur tot en met maandag 29 maart 2021 om 20 uur door een mailtje te sturen naar jeugd@oudenburg.be. De mail dient volgende informatie te bevatten: naam van het kind(eren), school en geboortedatum en werkgeversattest. Voor samenwonende ouders gaat het om 2 attesten. Voor alleenstaande ouders 1 attest.
 
De inschrijving is slechts geldig indien ook het werkgeversattest(en) effectief werd meegestuurd in de mail. Ook voor de speelpleinwerking wordt de voor- en naopvang geannuleerd.

Zo(o) BKO

De bestaande inschrijvingen blijven behouden maar er dient een werkgeversattest ingediend te worden tegen maandagavond 29 maart 2021 om 20 uur via ibo@oudenburg.be. Ouders die dit niet kunnen voorleggen, kunnen kosteloos annuleren. 

Nieuwe inschrijvingen zijn momenteel niet mogelijk. Pas als alle reeds ingeschreven dossiers zijn verwerkt zal er nog de mogelijkheid zijn om bij in te schrijven. Daarna zullen de inschrijvingen open staan voor mensen die nog niet ingeschreven hadden met een werkattest of telewerkende ouders. Deze tweede inschrijvingen zullen afgesloten worden op woensdagmiddag (31 maart 2021) 12 uur. De opvang zal plaatsvinden in verschillende locaties.
 
Hieronder kan je een werkgeversattest downloaden.

Lees verder

#Kijkinuwkot voor de Aziatische hoornaar
De Aziatische hoornaar komt steeds vaker voor in Vlaanderen. Deze exotische wespensoort vormt een grote bedreiging voor onze bijen. Onder het motto #kijkinuwkot roepen we iedereen op om goed rond te kijken in de tuin of rond je huis zodat we deze wesp een halt kunnen toeroepen.

Je herkent een Aziatische hoornaar aan haar zwarte kleur. Op haar kop en achterlijf kan je opvallende oranje plekken vinden. De poten zijn half zwart en half geel van kleur. Hiermee kan je de Aziatische hoornaar duidelijk onderscheiden van andere wespsoorten.

Wanneer een koningin een nest begint te maken, zoekt ze een beschutte plaats. Een nest is meestal lichtbruin en begint met de grootte van een pingpongbal, maar deze wordt al snel groter en groter. Aan het begin van de zomer kan een nest al de grootte hebben van een volleybal!

In de zomer beginnen de werksters een tweede, definitief nest te maken. Dit bevindt zich meestal in een hoge boomtop in de buurt van het eerste nest. Deze nesten kunnen uitgroeien tot 1 meter groot. Door het bladerdek zijn deze nesten meestal moeilijk te zien.

Denk je dat je een Aziatische hoornaar of een nest gezien hebt?
Blijf op afstand van het nest! Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen. Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet meer te betreden! 
Maak een foto en meld dit op www.vespawatch.be. Als het effectief om deze exotische wesp gaat, komen speurders langs om op zoek te gaan naar het nest of wordt contact opgenomen om het nest te verdelgen.
 
De professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende.
 
Hieronder vind je alle informatie over deze hoornaar en wat te doen!
Lees verder

Zegget e ki, enquête voor jongeren
Huis van het Kind en jeugddienst Oudenburg willen weten hoe het met de Oudenburgse jeugd gesteld is. Daarom starten ze met de jongerenenquête 'Zegget e ki'. De coronacrisis treft ons allen, in het bijzonder ook de jeugd in onze stad. Afstandsonderwijs, niet meer kunnen uitgaan, etc. maken het er voor de jeugd niet makkelijk op. We willen daarom het jongerenwelzijn in onze stad in kaart brengen en vooral nagaan hoe we onze jongeren nog beter kunnen ondersteunen!

Met de online bevraging 'Zegget e ki' willen we graag polsen naar hoe het nu echt gaat met de Oudenburgse jeugd. Er werd een vragenlijst opgemaakt die anoniem kan worden ingevuld. Ze is gericht naar alle 12 tot 25-jarigen in onze stad. Het invullen van de bevraging duurt slechts 2 minuten. Met de bevraging willen we nagaan wat de impact van het coronavirus is op de Oudenburgse jeugd. Maar belangrijker nog is dat we op basis van de enquête de jongeren hun ideeën willen kennen: hoe kunnen we het hulpaanbod in onze stad versterken, wat is voor de jongeren het ultieme jeugdevent postcorona, etc.

De vragenlijst invullen kan tot 1 juni 2021.

Jongeren die door deze vragenlijst met iemand een vertrouwelijk gesprek willen, kunnen steeds terecht in het Huis van het Kind (Ettelgemsestraat 39). Neem telefonisch contact op het nummer 0470-82 01 67 of via mail naar huisvanhetkind@oudenburg.be.

Lees verder