Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 28 maart 2021

Ieper: Fietsveiligheidscampagne: bedankt om te kijken

Fietsveiligheidscampagne: bedankt om te kijken
Het doel van de campagne is de fietsveiligheid te verhogen. En dat kunnen we allemaal samen!
Lees verder

Mogelijke oplossingen voor je onderneming...
Zoek je tips voor een veilige werkplek, heb je nood aan financiële ademruimte, of heb je andere problemen?
Lees verder

Mobiliteitsenquête voor KMO's
Wat heb jij als ondernemer of KMO nodig voor het uitdenken en realiseren van een duurzaam mobiliteitsbeleid? Dat willen UNIZO, Bond Beter Leefmilieu, de Fietsersbond en Netwerk Duurzame Mobiliteit te weten komen met deze enquête.
Lees verder

Expert financiën
Voltijds contract onbepaalde duur - A1a-A3a - werfreserve van 3 jaar
Lees verder

Coronamaatregelen na het Overlegcomité van 24 maart 2021
Als gevolg van de stijgende besmettingen en ziekehhuisopnames, nam het Overlegcomité een aantal maatregelen met verregaande impact op het winkelgebeuren.
Lees verder

Winkelen op afspraak
Wat wordt nu precies begrepen onder de nieuwe coronamaatregel 'winkelen op afspraak'?
Lees verder

Verhuis Beluikstraat
Op 30 maart dient de Beluikstraat te worden afgesloten in kader van een verhuis.
Lees verder

Storing drinkwater in regio Westhoek
Op vrijdag 26 maart 2021 zijn er heel wat huizen in Ieper en omgeving met verminderde waterdruk.
Lees verder