Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 24 maart 2021

Gemeente Mol: Wandelpad natuurgebied De Maat tijdelijk afgesloten voor natuurherstelwerken

Wandelpad natuurgebied De Maat tijdelijk afgesloten voor natuurherstelwerken

In natuurgebied De Maat is het wandelpad tussen knooppunt 55 en 54 tijdelijk afgesloten voor natuurbeheerwerken. Voor twee à drie weken is er een kleine omleiding aangeduid door Toerisme Provincie Antwerpen en dienst toerisme. De werken gebeuren in opdracht van Natuurpunt om een historische vloeiweide te herstellen.

Lees verder

Hoe verloopt het uitnodigen voor vaccineren en hoe stellen we reservelijsten op?

Vaccinatiecentrum Baldemore in De Zwaan (Mol) houdt zich voor het opstellen van de reservelijsten strikt aan de Vlaamse richtlijnen. Dit betekent dat we in deze fase zoveel mogelijk 65-plussers willen vaccineren, ook via de reservelijsten. Op dit moment werken we met twee reservesystemen. Het eerste reservesysteem richt zich op een lokale databank van 65-plussers. Deze nodigen we enerzijds enkele dagen voordien gericht uit voor lege afspraakmomenten, anderzijds vragen we om stand-by te zijn voor vaccinoverschotten de avond zelf. Daarnaast is er nog de tweede reservelijst, waaruit we bij uitputting van bovenstaand systeem specifieke doelgroepen last-minute opbellen om zeker geen vaccins te laten verloren gaan. Je kan je niet zelf kandidaat stellen voor deze reservelijsten.

Lees verder

Openbaar onderzoek naar bouw en exploitatie van RECUMO-installatie door SCK CEN

Van 26 maart tot en met 24 april 2021 loopt er een openbaar onderzoek naar de bouw en exploitatie van de RECUMO-installatie op de nucleaire site van SCK CEN. In die installatie zuivert het onderzoekscentrum de radioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen. Deze radio-isotopen zijn onmisbaar in de strijd tegen kanker en andere ziekten. De RECUMO-installatie is essentieel om de wereldwijde bevoorrading van deze radio-isotopen te garanderen. Het openbaar onderzoek is een belangrijke stap in het verkrijgen van de nodige vergunningen. Iedereen kan het dossier op afspraak inkijken op de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw. Je kan het dossier ook online raadplegen op de website van FANC en het omgevingsloket van Vlaanderen. Alle geïnteresseerden zijn op donderdag 1 april om 19 uur welkom op een online infoavond. Je kan de infoavond bereiken via de link www.gemeentemol.be/recumo (link nu nog niet actief).

Lees verder

Aangepast aanvraagdossier voor geweigerd bouwproject Kapellestraat

Van 24 maart tot en met 22 april loopt een openbaar onderzoek naar een nieuw bouwproject in de Kapellestraat. Een eerdere aanvraag voor de realisatie van een project met 16 appartementen werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen en – tijdens de beroepsprocedure – door de deputatie van de provincie Antwerpen. In de huidige aanvraag is sprake van 11 appartementen langs de Kapellestraat en twee gekoppelde eengezinswoningen in de Tulpenstraat.

Lees verder