Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 25 februari 2021

Stad Oudenburg: Bibliothecaris gezocht

Bibliothecaris gezocht
Lees verder

RUP SteenGoed Oost - Aankondiging raadpleging bevolking

Start- en projectnota GRUP SteenGoed Oost

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenburg laat weten dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.18 en verder van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de proces- en startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SteenGoed Oost ter inzage ligt bij de dienst omgeving van de stad, in De Groote Poorte, Weststraat 33, 8460 Oudenburg, alsook via deze link kan geraadpleegd worden.

De proces- en startnota kunnen geraadpleegd worden van 26 februari 2021 tot en met en 26 april 2021.

Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden via e-mail naar omgeving@oudenburg.be, per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs. Dit dient te gebeuren vóór 27 april 2021.

Een info- en participatiemoment gaat door op donderdag 25 maart 2021 om 19 uur in zaal ipso facto, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg.

Gezien de coronamaatregelen wordt er gevraagd om op voorhand in te schrijven via e-mail naar secretariaat@oudenburg.be of via 059-56 84 20.

Lees verder

Dienst burgerzaken op afspraak
Om de veiligheid van onze medewerkers en onze inwoners te garanderen werkt de dienst burgerzaken vanaf 15 februari 2021 opnieuw enkel op afspraak, dit tijdens de reguliere openingsuren van het loket: iedere voormiddag van 8 tot 12 uur, op maandag van 16 tot 18 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 059-56 84 34 of via mail naar burgerzaken@oudenburg.be.

Ook onze andere diensten zijn telefonisch of via e-mail te bereiken of na afspraak. Door zoveel mogelijk op afspraak te werken, kunnen we de bezoekers beter spreiden over de dag. Gelieve de veiligheidsvoorschriften in onze stedelijke gebouwen strikt op te volgen. Kom bij voorkeur alleen en houd voldoende afstand. Vergeet zeker ook je mondmasker niet!
Lees verder