Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 26 februari 2021

Provincie Limburg: Eén miljoen méér wandelaars in Limburg in 2020

Eén miljoen méér wandelaars in Limburg in 2020
Meer dan 3 miljoen wandelaars (her)ontdekten onze mooie provincie in 2020. Vooral mei en november waren topmaanden met de grootste piek in de mooie herfstvakantie. Ook in de kerstperiode zien we beduidend hogere cijfers dan andere jaren.  Mensen hebben tijdens de coronapandemie duidelijk de weg gevonden naar de natuur in hun eigen buurt. Limburg is dan ook de provincie bij uitstek die...
Lees verder

Laat Limburg schitteren in Europa met de RegioStars Awards 2021
 De Europese Commissie gaat sinds 2008 jaarlijks op zoek naar inspirerende projecten die ondersteund worden door het cohesiefonds. De meest innoverende projecten worden bekroond met de RegioStars Awards. "Al meer dan 30 jaar zijn Europese middelen een belangrijke hefboom voor de Limburgseeconomische ontwikkeling. Met SALKturbo schakelen we nog een versnelling hoger in de economische...
Lees verder

Kronkelende Sint-Annabeek dankzij Ruilverkaveling Jesseren
Binnen de Ruilverkaveling van Jesseren, een initiatief van de Vlaamse overheid om er de structuur van de landbouwpercelen te verbeteren, krijgt de Sint-Annabeek in Gors-Opleeuw (Borgloon) haar natuurlijke loop terug. Dat wil zeggen dat de waterloop opnieuw zal kronkelen. De waterloop krijgt ook een nieuwe aantakking op de Mombeek. Het structuurherstel heeft positieve effecten op de natuur...
Lees verder

Digitale infosessies Europese programma's 2021-2027
Met SALKturbo hebben we een sterke toekomststrategie voor het versterken en versnellen van de Limburgse economie. Om van Limburg een sterke innovatieve en competitieve regio te makens, is samenwerking en bundeling van krachten en middelen nodig met partners in Limburg maar ook daarbuiten. De Europese programma's kunnen hierbij een belangrijke hefboom zijn.   "Europa is steeds belangrijk...
Lees verder

Europese middelen voor 4 Limburgse Hoppinpunten
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) kent 736.789 euro subsidie toe voor de realisatie van vier Hoppinpunten in Limburg. Dat zijn plaatsen waar je eenvoudig kunt overstappen van het ene vervoermiddel op het andere. De Hoppinpunten komen in de onmiddellijke omgeving van de Noord-Zuidverbinding. Het doel is om op korte termijn al bij te dragen aan vlottere en duurzamere mobiliteit...
Lees verder