Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 1 februari 2021

2021/01

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

Vacatures

Aanwerving deskundige infrastructuurwerken (B1-3)
Taken
Je bent betrokken bij de voorbereiding van nieuwe infrastructuurprojecten en staat in voor de opvolging van uitbestede werken aan wegen, gebouwen en waterbeheersingsprojecten, van ontwerp tot oplevering. Daarnaast werk je mee aan de aansturing en opvolging van de eigen ploegen van de uitvoerende technische dienst.
 
Voorwaarden
Je hebt een diploma van bachelor (B-niveau), bij voorkeur in de bouwkunde.
Aantoonbare ervaring bij de opvolging van bouwtechnische constructies of wegenwerken is een pluspunt.
Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.
 
Kennis en vaardigheden
Je beschikt over een goede kennis van:
-        wegen-, riolerings-en waterbeheersingswerken
-        onderhoud gebouwen en gebouwentechnieken
-        de werking van het gemeentebestuur en overheidsopdrachten
Je kan zelfstandig een opdracht uitvoeren en taken verzorgd, snel en correct afwerken.
Je beschikt over de sociale vaardigheden om medewerkers te stimuleren en te motiveren, je communiceert correct en duidelijk naar aannemers en burgers.

Aanwerving deskundige interne preventie en noodplanning Gingelom en Heers (B1-3)
Taken
Als deskundige interne preventie en noodplanning neem je de tweeledige taak op van preventieadviseur en coördinator noodplanning voor de gemeenten Gingelom en Heers.
Je staat in voor het voorbereiden, implementeren en opvolgen van de reglementering en taken inzake preventie en bescherming op het werk ten einde een actief preventie- en veiligheidsbeleid binnen de organisatie te realiseren. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de noodplanning en het crisisbeheer op het grondgebied van de gemeente.
 
Voorwaarden
Je hebt een diploma van bachelor (B-niveau).
Het getuigschrift “Preventieadviseur niveau 2” moet behaald worden binnen twee jaar na aanwerving.
Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.
 
Kennis en vaardigheden
Je beschikt over een goede kennis van:
-        specifieke regelgeving en procedures eigen aan het vakgebied
-        de wetgeving Bescherming en Preventie op het Werk en basiskennis van de codex op het Welzijn
-        regelgeving omtrent noodplanning en crisisbeheer op lokaal niveau
-        de werking van het gemeentebestuur en de organisatiestructuur
Je kan zelfstandig complexe problemen die betrekking hebben op het eigen vakgebied analyseren, oplossen en voorstellen formuleren.
Je werkt doelgericht en gestructureerd, plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten.
Je blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk en in moeilijke omstandigheden.

Aanleggen werfreserve deskundige secretariaat – communicatie (B1-3)
Taken
Je biedt administratieve en operationele ondersteuning aan de algemeen directeur en staat in voor de voorbereiding en verwerking van dossiers voor de bestuursorganen. Je werkt mee aan het optimaliseren van de administratieve organisatie en doet beleidsvoorbereidend werk.
Je staat mee in voor de externe communicatie met het oog op een vlotte informatiedoorstroming naar de inwoners. Je werkt mee aan projecten zoals de uitbouw van de website, het infoblad en sociale media. Ook het promoten en organiseren van het toeristisch aanbod behoort tot jouw takenpakket.
 
Voorwaarden
Je hebt een diploma van bachelor (B-niveau).
Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.
 
Kennis en vaardigheden
Je beschikt over een goede kennis van:
-        het decreet lokaal bestuur
-        de werking van het gemeentebestuur, organisatiestructuur, aanbod van diensten en producten, besluitvorming, …
Je beschikt over goede communicatieve en redactionele vaardigheden en hebt een vlotte pen.
Je hebt zin voor initiatief, bent leergierig, creatief, punctueel en stressbestendig.
Je bent organisatorisch en administratief sterk.
Je werkt doelgericht en gestructureerd, plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten.
 

Wat ga je verdienen?
De functies zijn allen voltijdse betrekkingen van 38 uur per week, in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.
Het loon is conform de wettelijke barema’s (min. bruto maandwedde: € 2.509,94, te verhogen door, afhankelijk van je werkervaring, een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 2.800,11). Je krijgt haardgeld/standplaatstoelage, maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering.
 
Hoe stel je je kandidaat?
Jouw sollicitatiebrief vergezeld van CV richt je vóór 2 maart 2021 aan: Gemeente Gingelom, Cel interne zaken, St.-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.
 
Wens je meer informatie over de functiebeschrijving?
Personeelsdienst 011 88 04 41 – personeelsdienst@gingelom.be

Haal je huisvuilzakken 2021 af, dan doen wij hetzelfde met jouw afval

Elk gezin dat op 1 januari 2021 gedomicilieerd is in Gingelom betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval.
 
De afvalbelasting bestaat uit 2 delen die steeds samen verschuldigd zijn. Op deze manier wordt de jaarlijkse kostprijs van het afval gefinancierd.

 1. Een gezinskost die bestaat uit de basisdienstverlening ongeacht de gezinssamenstelling. In 2021 bedraagt de vaste kost voor elk gezin 111,35 euro.
 2. De aanrekening van een quotum huisvuilzakken waarmee de verwerkingskost van het huisvuil wordt betaald. Dit quotum wordt berekend in functie van jouw gezinssamenstelling volgens de toestand van 1 januari 2021.

Gezinssamenstelling op 1 januari 2021

Gezinskost

Aanrekening quotum   huisvuilzakken

Aanslag 2021 te betalen

1 persoon

€ 111,35

€ 12,50
(2 rollen van 22 liter)

€ 123,85

2 personen

€ 111,35

€ 25,00
(2 rollen van 44 liter)

€ 136,35

3 personen

€ 111,35

€ 31,25
(2 rollen van 44 liter en 1 rol van 22 liter)

€ 142,60

4 personen of meer

€ 111,35

€ 37,50
(3 rollen van 44 liter)

€ 148,85


Gezinnen waarvan een gezinslid recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming – toegekend door het ziekenfonds – op 1 januari van het belastingjaar, krijgen een vermindering van hun jaarlijkse afvalfactuur van € 25. Indien meerdere gezinsleden recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, wordt de vermindering slechts 1 keer verrekend. Dit wordt automatisch toegekend. Hiervoor moet er dan ook niets bijkomend worden aangevraagd.
 
Sticker op gft-container
De gft-sticker 2020 blijft geldig tot en met 31 maart 2021. Kleef je gft-sticker 2021 vóór 1 april 2021 op jouw gft-container. Indien je na 1 april 2021 geen sticker 2021 hebt op jouw container, wordt jouw container niet geledigd. De sticker is vanaf 8 februari 2021 te koop.
 
 • Sticker gft-container 40 liter: € 15
 • Sticker gft-container 120 liter: € 40 


Waar en wanneer kan je jouw quotum huisvuilzakken voor 2021 afhalen en een gft-sticker kopen?
Je kan vanaf 8 februari 2021 tot en met 31 december 2021 je huisvuilzakken gaan afhalen. Tegelijkertijd kan je ook jouw gft-sticker 2021 aankopen.
 
Op de volgende locaties kan je jouw huisvuilzakken gaan afhalen en jouw gft-sticker 2021 kopen.

Locatie

Adres

Handelszaken

Slagerij Ludwig en Cleopatra

Langstraat 8, Montenaken

Buurtwinkel Simke

Houtstraat 38F, Jeuk

Spar Express

Borlostraat 10A, Mielen-boven-Aalst

Press Shop

Steenweg 141, Gingelom

Openbare diensten

Gemeentehuis

Sint-Pieterstraat 1, Gingelom


Verder voorzien we ook extra bedeeldagen op het gemeentehuis:

Locatie

Adres

Datum

Uren

 
Gemeentehuis

 
Sint-Pieterstraat 1, Gingelom

Maandag 8/02

8:00 – 12:00 en 17:00 – 19:00

Woensdag 10/02

8:00 – 12:00 en 13:00 – 15:00

Maandag 15/02

8:00 – 12:00 en 17:00 – 19:00

Woensdag 17/02

8:00 – 12:00 en 13:00 – 15:00


Om je huisvuilzakken 2021 af te halen en je gft-sticker te kopen, heb je steeds jouw elektronische identiteitskaart nodig. Vergeet deze dus zeker niet!
 
Heb je liever grote zakken in plaats van kleine of omgekeerd? Wisselen is mogelijk als je de volgende regels respecteert:
 • 1 rol grote zakken (44 liter) is omruilbaar voor 2 rollen kleine zakken (22 liter)
 • 2 rollen kleine zakken (22 liter) zijn omruilbaar voor 1 rol grote zakken (44 liter)


Enkel op het ogenblik van afhaling van jouw quotum 2021 kan je het voorgestelde formaat huisvuilzak inwisselen naar het andere formaat. Het is niet mogelijk om rollen bordeaux huisvuilzakken om te wisselen naar grijze zakken.
 
Heb je niet genoeg zakken? Dan kan je er steeds bijkopen!

Gebruik jouw bordeaux zakken dit jaar op
In 2020 verving Limburg.net de bordeaux huisvuilzak door een grijze, milieuvriendelijkere variant. Heb je nog steeds bordeaux zakken liggen? Je kan deze tot en met 31 december 2021 buitenzetten. Daarna zijn ze niet meer geldig. Gebruik dit jaar dus eerst jouw voorraad bordeaux zakken, vooraleer je grijze zakken buitenzet.

Vanaf april een nieuwe blauwe zak
In april 2021 voert Fost Plus de nieuwe blauwe zak in in Limburg en Diest. Vanaf dan zullen er nieuwe (uitgebreidere) sorteerregels gelden en komt er ook een nieuwe zak. Let wel, tot april 2021 verandert er niets en blijven de huidige sorteerregels gelden.
 
Als je nog een voorraad blauwe zakken hebt dan kan je deze verder blijven gebruiken, ook na april 2021.
 
Heb je in tussentijd nieuwe PMD-zakken nodig, koop er dan niet te veel! Zodra de nieuwe blauwe zak is ingevoerd, gelden er andere sorteerregels. Die staan op de nieuwe zakken te lezen. Later dit jaar krijg je nog uitgebreide informatie over de invoering. In tussentijd kan je meer lezen over de nieuwe pmd-zakken op www.denieuweblauwezak.be.

1 rol gratis huisvuilzakken (44 liter) voor stomapatiënten, incontinente personen en peritoneale dialysepatiënten

Stomapatiënten, incontinente personen en peritoneale dialysepatiënten hebben recht op 1 rol gratis huisvuilzakken per jaar.
Hiervoor moet een bon volledig ingevuld én ondertekend worden door jouw geneesheer.

In ruil voor deze bon ontvang je één rol gratis huisvuilzakken.
Het omruilen van deze bon kan enkel in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Aangezien er enkel op afspraak wordt gewerkt, geef je best op voorhand een seintje, zodat we je zeker kunnen verder helpen op een afgesproken tijdstip.


 
Gratis rol huisvuilzakken (44 liter) voor stomapatiënten, incontinente personen en peritoneale dialysepatiënten
Ondergetekende,…………………………., geneesheer, verklaart dat de
aanvrager,……………………………………………...., wonende………………….straat, nr. …..,
te Gingelom stomapatiënt, peritoneale dialysepatiënt of incontinent is.
 
Datum en handtekening aanvrager                                Stempel en handtekening geneesheer

 
 
Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand vuilzakken van de gemeente Gingelom en verwerkt in het kader van de bedeling van de huisvuilzakken. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens, heb je recht van toegang en een recht van verbetering alsook de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerking te raadplegen.
 

Houtverkoop

De gemeente verkoopt niet gekloofd, gemengd brandhout: es, acacia, wilg, els, eik, enz. Dit hout is afkomstig van snoei- en rooiwerken door uitvoering van het hakhoutbeheer in onze holle wegen.
De minimum verkoopprijs van het brandhout werd door de gemeenteraad vastgelegd op € 40/ton.
 
Het brandhout wordt gratis geleverd in Gingelom, doch de leveringsplaats moet toegankelijk zijn voor de vrachtwagen met container.

 • Lot 1: 4,1 ton.
 • Lot 2: 4,3 ton.
 • Lot 3: 8,2 ton.


De loten zijn te bezichtigen aan de gemeentelijke werkplaats, Ambachtsweg 22, Gingelom (KMO-zone), enkel op afspraak via tel. 011 68 02 57.
 
De biedingen dienen te gebeuren vóór vrijdag 19 februari om 11uur, onder gesloten omslag met vermelding van de naam, het adres en het telefoonnummer van de bieder.
Vermeld hierbij ook het lot waarop je een bod uitbrengt en de prijs per lot.
De omslagen laat je toekomen in het gemeentehuis, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.
 

Zwerfkatten: maak tijdig een melding

Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden voert onze gemeente (net als alle Limburgse gemeenten) een diervriendelijke aanpak.
 
Wat kan je doen?
Zie je een zwerfkat lopen, maak dan meteen melding bij het gemeentelijk meldpunt op 0800 99573. Snel reageren is de boodschap, want katten vermenigvuldigen zich zeer snel. Binnen de kortste keren heb je er een paar families bij.
 
Wat gebeurt er met de gemelde katten?
De katten worden door het dierenasiel van Sint-Truiden met een aangepaste kooi gevangen. Er worden geen zwerfkatten geëuthanaseerd, tenzij op medisch advies van de dierenarts en in het belang van het dier zelf.
Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme zwerfkatten te herplaatsen.
De andere zwerfkatten krijgen na sterilisatie/castratie een knip in het oor, zodat zichtbaar is dat ze al behandeld zijn. Na revalidatie worden de zwervers vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.
 
De praktijk bewijst het, deze zwerfkattenaanpak is effectief maar is enkel sluitend als ook katteneigenaars hun verantwoordelijkheid nemen. Anders blijft het dweilen met de kraan open.
De Valentijnsactie is daarom extra stimulans naar katteneigenaars om tijdig over te gaan tot sterilisatie van hun huiskat of kittens.
 

Valentijnsactie huiskatten: vraag een kortingsbon aan

Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen van gewone huiskatten. Een kattin kan tot 3 nestjes per jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten van zodra ze 5 maanden oud zijn.

Neem als katteneigenaar jouw verantwoordelijkheid en laat je huiskat of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Sinds april 2018 is het bij wet verplicht om elke kat die na 2014 geboren werd te laten steriliseren of castreren, chippen en registreren. Deze verplichting geldt sowieso voor alle kittens die verkocht of (gratis) weggegeven worden: zij moeten gecastreerd of gesteriliseerd zijn.
 
Kittens kunnen al gecastreerd worden van zodra ze 8 weken oud zijn en meer dan 1 kg wegen. Dit is even veilig als castratie op latere leeftijd. Bovendien herstellen kittens veel sneller van de operatie. Het is niet nodig om een kat eerst een nestje te laten krijgen of eerst krols te laten worden. Het risico op gezondheidsproblemen neemt daardoor zelfs toe! Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige ingrepen met heel wat voordelen voor de kat zelf en voor de omgeving. Ongewenste kittens worden later zwerfkatten die ronddolen en als overlast ervaren worden. Een eenmalige ingreep bij kater of kattin bespaart honderden kittens een triestig lot.
 
Als extra stimulans kan je bij de gemeente Gingelom een kortingsbon krijgen. Voor een kater ontvang je een kortingsbon van € 15, voor een kattin eentje van € 25 (max. 1 bon per gezin).
Je kan deze vanaf 14 februari aanvragen bij de dienst Wonen & Leven, via milieu@gingelom.be of 011 88 04 80.
De kortingsbonnen zijn geldig tot 15 september, bij een dierenarts in Belgisch Limburg.

Honden aan de leiband

In onze gemeente is het verplicht om uw hond aan de leiband te houden. Toch hebben zich reeds verschillende incidenten voorgedaan met loslopende honden.
Jouw hond aan de leiband houden moet niet alleen op openbare wegen, maar ook in velden. Loslopende of rondzwervende honden kunnen immers gevaarlijke situaties veroorzaken en onder andere schade aanrichten aan de natuur en aan landbouwgewassen. Het is dus belangrijk dat je jouw hond aan de leiband houdt wanneer je een wandeling maakt.

Waarom?
Uit respect en zorg voor andere dieren en de natuur in jouw omgeving

 • Vogels die op de grond of laag in de struiken broeden, lopen een gevaar bij loslopende honden.
 • De meeste vogels zoeken hun voedsel op de grond. Komt er een loslopende hond aan, dan kunnen ze alleen maar wegvliegen.
 • Hazen, konijnen en andere dieren kunnen worden verjaagd of gedood door loslopende honden.
 • Reeën raken snel in paniek bij het zien van een hond.
 • Runderen, paarden en schapen kunnen door honden worden opgejaagd.
 • Honden kunnen de gastheer zijn van Neospora, een parasiet die runderen ongeneeslijk ziek maakt.


Uit respect en zorg voor je medemens
 • Niet iedereen stelt het op prijs om ongevraagd benaderd te worden door een hond. Wie een hond ziet loslopen, kent dikwijls noch de hond noch de eigenaar en kan daardoor bevangen worden door angstgevoelens. Een loslopende hond kan ook een gevaarlijke confrontatie met een aangelijnde hond teweegbrengen.
 • Sommige kinderen zijn angstig bij het zien van een hond en lopen gillend weg, wat de verleiding om aan te vallen bij de hond groter maakt.
 • Loslopende honden kunnen wandelaars en fietsers lastigvallen.
 • Joggers kunnen door bepaalde honden als een angstige prooi worden aanzien. Het risico bestaat dan dat de jogger door de hond wordt achtervolgd en aangevallen.
 • Fietsers kunnen vallen omdat ze plots moeten uitwijken voor een loslopende hond.
 • Het paard van een ruiter kan worden opgejaagd door een loslopende hond waardoor de ruiter ten val kan komen en zich ernstig kan verwonden.


Inbreuken op de betreffende reglementering worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).
Belangrijk: Neem als je gaat wandelen ook steeds hondenpoepzakjes mee. Zo houden we onze gemeente proper!

Opruiming begraafplaatsen

Als jouw familielid of vriend overlijdt, maak je graag een mooie plek om deze persoon te herdenken. De algemene toestand van de begraafplaats kan hiertoe bijdragen. Een opgeruimd kerkhof geeft een serene sfeer met het nodige respect voor de overledenen.
In het verleden heeft het gemeentebestuur reeds enkele begraafplaatsen opgeruimd.
De opruiming van de begraafplaatsen wordt nu voortgezet.
Er wordt gewerkt in verschillende fasen.

De eerste golf: de vervallen concessies
In de eerste golf worden enkel de vervallen concessies en de niet-geconcedeerde graven waarop geen grafrust meer loopt aangeplakt.
De verwaarlozing van de overige graven wordt in een tweede golf aangepakt.
Het is dus mogelijk dat het graf van jouw familielid aangeplakt wordt, ook als het er nog goed uitziet, terwijl een ander verwaarloosd graf nu nog niet wordt aangeplakt.

Wat is een vervallen concessies?
Bij de begraving is er steeds de mogelijkheid om een concessie aan te gaan.
Als je ervoor hebt gekozen om geen concessie aan te gaan, dan blijft de overledene begraven gedurende 15 jaar.
Als je wel voor een concessie koos dan moet deze na bepaalde tijd worden verlengd.
Er zijn verschillende soorten concessies.

 1. Concessies aangegaan tot half augustus 1971:
  - Dit zijn de zogenaamde eeuwigdurende concessies. Sedert 1971 moeten deze elke 50 jaar moeten herzien worden.
  - Deze vervallen allemaal in 2021.
  - Verlenging is gratis.
  - Verlenging geldt voor 50 jaar.
 2. Concessies aangegaan na half augustus 1971 tot en met 31/12/2015:
  - Dit zijn 50-jarige concessies.
  - Het verval is 50 jaar na de eerste begraving.
  - Verlenging is betalend.
  - Verlenging geldt voor 15 jaar.
 3. Concessies aangegaan vanaf 01/01/2016:
  - Dit zijn 30-jarige concessies.
  - Het verval is 30 jaar na de eerste begraving.
  - Verlenging is betalend.
  - Verlenging geldt voor 15 jaar.


Opgelet, een concessie kan enkel verlengd worden indien het graf goed onderhouden is.

Aanplakking: duur en soorten
De aanplakking zal te vinden zijn aan elk individueel graf en aan de ingang van elke begraafplaats.
De aanplakking zal gedurende 1 jaar blijven hangen.
Er zijn verschillende soorten aanplakkingen:
 1. De concessie op het graf is vervallen.
  Wil je het graf behouden, dan moet je een verlenging aanvragen tijdens het jaar van de aanplakking.
 2. De concessie op het graf is vervallen, maar er is na de aanplakking van 1 jaar nog grafrust.
  Dit is het geval wanneer er nog een begraving is geweest in de laatste 15 jaar.
  Wil je het graf behouden na het einde van de grafrust (van 15 jaar na de laatste begraving), zal je nu een verlenging van de concessie moeten vragen. Nadien is dit niet meer mogelijk.
 3. Het graf is niet geconcedeerd (en de grafrust is ten einde op het einde van de aanplakking).
  Deze graven zullen worden opgeruimd. De familie krijgt wel de mogelijkheid om de grafsteen of dergelijke weg te nemen in de periode van de aanplakking.
  Nadien worden de graftekens eigendom van de gemeente en zal het college beslissen over de bestemming ervan.
 4. Kindergraven mét concessie.
  Volgens het retributiereglement van de gemeente wordt de concessie op een kindergraf gratis ambtshalve verlengd. Dit wel enkel in de mate er geen verwaarlozing is.
  Als je toch liever zou hebben dat het graf opgeruimd zou worden of als je niet van plan bent dit te herstellen, mag je dit aan ons doorgeven.


Heb je een concessie en hoe verleng je die?
Voor de verlenging of voor verdere vragen neem je contact op met de dienst begraafplaatsen op 011 88 04 90 of via begraafplaatsen@gingelom.be.
Zij bezorgen je formulieren om een verlenging van de concessie aan te vragen.
Dit formulier kan je ook vinden op de website, bovenaan de pagina https://www.gingelom.be/begraafplaatsen.
Hierbij moet je onder andere moeten aangeven of het graf verwaarloosd is. Dit wordt sowieso ook ter plaatse gecontroleerd.
Meer informatie kan je terugvinden op onze website https://www.gingelom.be/begraafplaatsen.
Daar vind je de verschillende gemeentelijke reglementen die van toepassing zijn, zoals het retributiereglement met de tarieven die van toepassing zijn op de verlengingen van de concessies.
 
Verwaarlozing
Bij het verlengen van de vervallen concessies zal van belang zijn dat het graf niet verwaarloosd is.
Kijk dit dus zeker goed na.
Er zijn verschillende gradaties van verwaarlozing.
Enkele voorbeelden zijn verzakking, gebarsten en verzakte stenen of balken, gebarsten of hellende rugstenen, ingezakte of gebarsten horizontale vlakken, onleesbare namen, overdreven plantengroei, graven die jaren niet grondig gepoetst zijn,…
Is het graf verwaarloosd en wil je toch een verlenging van de concessie, dan zal je eerst zelf het graf moeten laten herstellen of opknappen.
Is het niet duidelijk wat er concreet moet opgeknapt worden, neem dan contact met ons op zodat we dit kunnen verduidelijken. Een foto hierbij is zeer handig.
 
De tweede golf: de verwaarlozing
Na de aanplakking van de vervallen concessies zal een tweede golf van opruimingen plaatsvinden, namelijk van de verwaarloosde graven.
De timing hiervan kan nog niet geheel worden vastgelegd.
Wil je dit voorkomen, kan je uiteraard nu al het graf dat nu nog niet aangeplakt werd, maar wel verwaarloosd is, terug in orde laten zetten.
 
Tegelijkertijd doet de gemeente inspanningen om meer groen te brengen op de begraafplaatsen.
Dit, samen met de opruimingen, zullen zorgen voor een waardige rustplaats voor de overledenen, waar er sereen kan gerouwd worden.

Poetsen grafsteen

Ter gelegenheid van palmzondag biedt het OCMW aan om grafstenen te laten poetsen door de klusjesdienst.
Het begin van de lente is het ideale moment om het graf van een familielid of kennis een grondige schoonmaakbeurt te geven. Wie dit niet zelf kan uitvoeren, kan hiervoor een beroep doen op de klusjesmannen van het OCMW.
 
Het poetsen gebeurt in de week van 22 tot 26 maart. Per grafsteen betaal je €12. Inschrijven kan tot 15 maart.
 
Voor meer informatie neem je contact op met Raymonde Jacquemin op het nummer 011 88 04 46 of via thuisdiensten@gingelom.be. Gelieve er rekening mee te houden dat de capaciteit beperkt is tot 50 grafstenen.
De aanvragen worden in volgorde van aanvraag afgehandeld.

Klussen allerhande voor €7,45/uur

Via wijk-werken kunnen particulieren, scholen, vzw’s en landbouwbedrijven klussen laten uitvoeren door werkzoekenden en leefloongerechtigden. De betaling gebeurt met wijk-werkcheques via het hetzelfde systeem als het vroegere PWA.
1 wijk-werkcheque is goed voor 1 uur werken en kost €7,45.
 
De gemeente Gingelom werkt hiervoor samen met 7 andere gemeenten in Haspengouw. Het gaat om Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Heers, Borgloon, Wellen, Kortessem en Alken. Een wijk-werkbemiddelaar is elke donderdagvoormiddag van 8:00 tot 12:00 aanwezig op het gemeentehuis van Gingelom.
Je kan bij hem terecht met al je vragen over wijk-werken en om een wijk-werker aan te vragen. De wijk-werkbemiddelaar is te bereiken via
0470 96 50 54 of emmanuel.middelbos@vdab.be.
Alle klussen die in onze gemeente mogelijk zijn, vind je op www.vdab.be/wijk-werken.

Vrijwilligers vaccinatiecentrum

Wil jij als vrijwilliger helpen in 1 van de vaccinatiecentra van de eerstelijnszone Haspengouw?

Dan kan je je aanmelden via deze link: https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-haspengouw