Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 26 januari 2021

x

Gemeente Zemst
Slibruiming Barebeek
Op 18 januari zijn de slibruimingen in de Barebeek gestart. Op een traject van 2600 m wordt tussen de Waversebaan en de Robert Schumanlaan in Zemst 8000m³ slib uit de Barebeek gehaald. De waterkwaliteit zal hierdoor verdere sprongen vooruit maken.
Lees verder

Vrijwilliger worden in het vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas?
Niet minder dan 6 gemeenten en 2 eerstelijnszones slagen de handen in elkaar voor de uitbouw van een vaccinatiecentrum in de vroegere Witloofveiling, Leuvensesteenweg 22 in Kampenhout. Bij velen gekend als Kampenhout-Sas.
Lees verder

Mezenkastjes tegen processierups
Vorige week hingen medewerkers van Team Werken in Eigen Beheer een dertigtal mezenkastjes op, verspreid in onze gemeente. Deze actie kadert in de strijd tegen de processierups.
Lees verder

Beheer knotbomen en houtkanten in Zemst
Trage wegen, weilanden, akkerlanden en natuurgebieden zijn vaak omgeven door kleine landschapselementen als waardevolle houtkanten, knotbomen en bomenrijen.
Lees verder