Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 17 januari 2021

Sint-Lievens-Houtem: Coronamaatregelen Sint-Lievens-Houtem

Coronamaatregelen Sint-Lievens-Houtem
De intergemeentelijke veiligheidscel heeft op 11 januari 2021 beslist om de bijkomende beperkingen die Sint-Lievens-Houtem en Herzele hebben opgelegd in het kader van de bestrijding van het coronavirus, niet te verlengen gezien wij momenteel geen hogere besmettingsgraad meer hebben dan de omliggende gemeenten. Deze maatregelen liepen tot en met 15 januari 2021 en werden genomen bovenop de federale maatregelen. Deze federale maatregelen blijven nu uiteraard wel van kracht.

Concreet betekent dit het volgende:

Binnen-activiteiten voor -13-jarigen zijn terug mogelijk.
Voor de -13-jarigen kunnen de binnen-activiteiten van sport, cultuur, jeugd en het kunstonderwijs terug plaatsvinden, mits het volgen van de geldende protocollen binnen de sector. Het deeltijds kunstonderwijs voor +13-jarigen kan ook hervat worden vanaf 18 januari, eveneens mits het volgen van de voor hen geldende protocollen.

De bibliotheek blijft via afhaalservice werken.
De bib blijft gesloten voor het publiek, maar is bereikbaar via afhaalservice.

Verenigingen kunnen verder alleen take away of leveringen organiseren via professionele cateraar.
Verenigingen die conform de federale maatregelen afhaaleetfestijnen of leveringen willen organiseren, kunnen dit alleen doen mits goedkeuring van de gemeentelijke veiligheidscel. De verenigingen moeten deze activiteiten aanvragen bij de dienst evenementen via de formulieren op www.sint-lievens-houtem.be/evenementen-aanvragen. Zowel het Covid Event Risk Model (CERM) als Eagle evenementen moeten ingevuld worden.
Gelet op de geldende federale maatregelen moeten verenigingen die dergelijke afhaaleetfestijnen organiseren, beroep doen op een professionele cateraar. Hulp hierbij door leden van de vereniging is beperkt volgens de geldende federale maatregelen en dus beperkt tot vier personen buiten.
Verenigingen die hierover vragen hebben, kunnen terecht bij de dienst evenementen: T 053 60 72 61, lokale.economie@sint-lievens-houtem.be
Lees verder

Registreer je als vrijwilliger voor de vaccinatie
Vind jij de Vax ook de Max?
Nu de locaties van de vaccinatiecentra voor de inwoners van Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lierde, Brakel en Zottegem gekend zijn, is het alle hens aan dek om deze operationeel te maken tegen midden februari.
Het is een grote logistieke operatie waar de voorbereidingen al op hoge snelheid van start zijn gegaan.

Ook jij kan misschien je steentje bijdragen in het vaccinatieproces!

We zoeken hiervoor mensen met verschillende profielen: administratief, logistiek, medisch ...

Wil je helpen?
Vul dan dit formulier in.

In deze eerste stap verzamelen we alle gegevens van de vrijwilligers (relevante ervaring, frequentie van engagement ...). In een volgende fase zullen deze vrijwilligers gericht gecontacteerd worden per profiel. 
Lees verder

Vaccinatiecentra in Zottegem en Herzele
Snel akkoord over vaccinatiecentra voor zes gemeenten in Zottegem en Herzele.

In de Eerstelijnszone Panacea, bestaande uit de gemeenten Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lierde, Brakel en de stad Zottegem komen twee vaccinatiecentra, één in Zottegem en één in Herzele.
Dat zijn de burgemeesters van de zes gemeenten en de zorgraad van de Eerstelijnszone, in overleg met de huisartsenwachtpost Panacea snel overeengekomen. Zowel Zottegem als Herzele liggen centraal ten opzichte van de gemeenten die zij zullen bedienen en zijn ook de twee grootste gemeenten van het werkingsgebied. Dit is dus een logische keuze: beide centra bedienen de eigen gemeente én de gemeente ten noorden en ten zuiden.


De kaart spreekt eigenlijk voor zich.De burgemeesters en de besturen van de zes gemeenten slaan de handen in elkaar om van deze grote logistieke operatie een succes te maken, samen met de eerstelijnszone en de zorgraad.
"We kiezen uitdrukkelijk voor twee vaccinatiecentra", zeggen de burgemeesters. Nabijheid is immers van het grootste belang om veel mensen vlot te kunnen vaccineren en de drempel zo klein mogelijk te maken.

Het vaccinatiecentrum in Zottegem komt in de fuifzaal op de site van de Bevegemse Vijvers. Inwoners van Oosterzele, Brakel en Zottegem zullen daar worden gevaccineerd.
"De site Bevegemse Vijvers is vrij centraal gelegen in onze eerstelijnszone en biedt onmiskenbaar een aantal voordelen. De site is goed gekend, is vlot bereikbaar en heeft een zeer ruime parking. We kiezen voor de fuifzaal omdat alles daar op het gelijkvloers is en vlot toegankelijk, ook voor minder mobiele mensen," duidt burgemeester Jenne De Potter.

Het tweede vaccinatiecentrum komt in Herzele in Oud Ter Leen, Kloosterstraat 42. Dit vaccinatiecentrum zal dienen om de inwoners van Sint-Lievens-Houtem, Lierde en Herzele te vaccineren. "Deze locatie heeft als vroeger woonzorgcentrum reeds bijna alle voorzieningen om als vaccinatiecentrum gebruikt te kunnen worden", vervolledigt burgemeester Johan Van Tittelboom.

Het is de bedoeling om 7 dagen op 7 te vaccineren en dit per locatie, met op de piekperiode 4 vaccinatie-lijnen. Uiteraard hangt alles af van de beschikbaarheid en de levering van de vaccins.
De lokale besturen gaan nu samen verder werk maken van de logistieke voorbereiding van de vaccinatiecentra. Daarnaast worden werkgroepen opgestart om de personeelsbezetting, de communicatie en dergelijke voor te bereiden.

Er zal ook een systeem worden uitgewerkt om mensen die zich niet kunnen verplaatsen naar een vaccinatiecentrum, thuis te vaccineren. Ook dit wordt voorbereid binnen de zorgraad en in overleg met verschillende partners.

"Dit wordt een grote logistieke operatie maar alle lokale besturen, de burgemeesters, de artsen, verpleegkundigen alsook de medewerkers en de zorgraad werken nauw samen om dit zo vlot en efficiënt mogelijk te organiseren", aldus de burgemeesters.

Mensen die zich vrijwillig willen engageren in het vaccinatieproces, denken we maar aan dokters of andere zorgverstrekkers op rust, of mensen die zich willen engageren als logistiek medewerker, bv. als steward willen meehelpen, zullen zich kunnen registreren via een centraal meldingspunt. Op de website van elk lokaal bestuur zal eerstdaags zo'n inschrijvingsformulier beschikbaar worden gemaakt.
Lees verder