Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 25 januari 2021

Brussel: Word lid van de Facebookgroep Zero Afval!

Word lid van de Facebookgroep Zero Afval!

Word gerust lid om op de hoogte te blijven van zero-waste-nieuws, -projecten of om ervaringen te delen met gelijkgezinden:

Of doe mee met de straatopfleurders!

Wilt u uw buurt schoner en groener maken? Samen is het mogelijk. Word bijvoorbeeld lid van de Facebookgroep van straatopfleurders in uw buurt:

Lees verder

Projectoproep 'Vooruit met de Wijk'

Vooruit met de Wijk is een projectoproep die elk jaar aan de Brusselse burgers de kans geeft om een duurzaam project in hun wijk te ontwikkelen. Het doel is om de levenskwaliteit van de wijk te verbeteren, door de bewoners te mobiliseren rond milieubescherming en duurzame ontwikkeling, via de volgende thema's:

  • voeding
  • collectieve moestuin
  • zero afval
  • collectieve compost
  • natuur en biodiversiteit
  • energie
  • openbare netheid en mobiliteit​

Meer info:

Lees verder

Planning foodtrucks februari 2021
Lees verder