Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 14 december 2020

Provincie Limburg: Workshops "Agressie de baas met verbaal judo"s

Workshops "Agressie de baas met verbaal judo"s
In februari kun je deelnemen aan één van de drie workshops rond het omgaan met agressie. Je leert herkennen wanneer je agressie met behulp van verbaal judo kunt hanteren of wanneer je dient te kiezen voor veiligheid, balanceren tussen empathisch luisteren en grenzen stellen, ... kortom, je oefent concrete vaardigheden om agressiesituaties te de-escaleren Alle data en informatie vind je terug...
Lees verder

Beleid 2021 - Een jaar van hoop en aangehouden ambitie
Op woensdag 9 december 2020 lichtte woordvoerder Inge Moors het beleid van de Limburgse deputatie voor 2021 toe tijdens de digitale Decemberzitting. Gedeputeerde Moors: "Toen we in december 2019 de beleidsvisie en het Meerjarenplan 2020 - 2025 voorstelden, kon niemand voorspellen wat er zich in 2020 zou afspelen. Depandemie heeft ondertussen grenzen gesloten, maar ook geesten...
Lees verder

Limburg op Koers nieuwsbrief
De Limburgse economie gaat door een diep dal. De voorbije maanden is hard gewerkt aan een visie rond de versterking van de Limburgse bedrijfssectoren en de ontwikkeling van een nieuwe economische strategie via SALKturbo. "Er zijn belangrijke stappen gezet maar de grote impact van de coronacrisis dwingt ons kortetermijnacties toe te voegen", aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. In de...
Lees verder

Cijfermatig zicht op detailhandel en aanverwante activiteiten in Limburg
Hoe evolueren de detailhandel en aanverwante activiteiten in Limburg tussen 2010 en 2020? En hoe is de situatie in 2020 in de Limburgse gemeenten? In een nieuw cijferdossier kijken we naar cijfers over handelspanden, winkels, winkelvloeroppervlakte, leegstand, ketenwinkels en branchering. Lees op limburg.incijfers.be.
Lees verder

Slimme pleister waakt over toestand van Covid-patiënten in het ziekenhuis
De Universiteit Hasselt ontwikkelt samen met zes andere partners in de Euregio Maas-Rijn een slimme pleister om Covid-patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis continu op te volgen. Op voorstel van gedeputeerde van Economie Tom Vandeput kan het project ook rekenen op Europese middelen via Interreg Euregio Maas-Rijn. "Europa legt meer dan 870.000 euro op tafel voor dit baanbrekend...
Lees verder