Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 16 december 2020

Herenthout: Meldpunt discriminatie op de huurmarkt

Herenthout
Meldpunt discriminatie op de huurmarkt
Een verhuurder krijgt vaak de aanmelding van verschillende kandidaat-huurders voor het huren van een woning of appartement. Hierdoor moet deze noodgedwongen een keuze maken. In Vlaanderen is het wettelijk verboden om je bij deze keuzes te laten leiden door bijvoorbeeld de achtergrond, het geloof, de geaardheid, … van de kandidaat-huurders. Meen je het slachtoffer te […]
Lees verder

Fairtrade Spaarkaart
Fair Trade betekent letterlijk 'eerlijke handel', wat erop neerkomt dat de producent eerlijke producten maakt. Producten die duurzaam gemaakt worden en waarvoor een eerlijke prijs betaald wordt, zodat de producent en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen leiden. Je kan je engageren voor eerlijke handel door producten van eigen bodem, lokaal geproduceerd en lokaal geconsumeerd, […]
Lees verder

Wijzigingen proefopstellingen
Sinds april dit jaar zijn er een aantal proefopstellingen ingevoerd in het centrum. In augustus heeft het gemeentebestuur alle buurtbewoners gevraagd naar hun bevindingen over de huidige proefopstellingen. Op basis van de resultaten van deze bevraging heeft het bestuur beslist om vanaf 4 januari 2021, voor een proefperiode van 3 maanden, een aantal wijzigingen aan […]
Lees verder

Burengeschillen
Het lokaal bestuur ontvangt regelmatig klachten over louter privaatrechtelijke betwistingen tussen buren. Voorbeelden hiervan zijn overhangende takken, bomen die dreigen om te vallen of overlast van dieren zoals duiven. Indien het niet gaat om inbreuken tegen een hogere wetgeving (bijvoorbeeld milieu) en de openbare orde niet in het gedrag komt, heeft de gemeente jammer genoeg […]
Lees verder