Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 20 december 2020

Gemeente Herent: Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs in Herent

Gemeente Herent
Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs in Herent
Sinds begin 2020 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden voor de instap in het kleuter- en lager onderwijs in Herent. De nieuwe aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor de kinderen geboren in 2019 of vroeger trekt zich weer op gang.
Lees verder

Lever asbest verpakt aan
Vanaf 1 januari 2021 zijn de bezoekers van het recyclagepark verplicht om asbestafval verpakt aan te leveren.
Lees verder

Blok Hangar3020
De gemeente Herent biedt gedurende zes weken een studieruimte aan in Hangar3020.
Lees verder

Werken op Omleiding zitten erop
Vandaag vrijdag 18 december zijn de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer op de Omleiding (N26) klaar. Het gedeelte tussen de Tildonksesteenweg en de Mechelsesteenweg is vernieuwd met een rotonde met voorsorteerstroken.
Lees verder

Huis van het Kind stelt themakoffers voor met spelnamiddagen
Het Huis van het Kind stelde zes themakoffers met spelmateriaal samen voor kinderen uit gezinnen in kansarmoede. Die themakoffers worden tijdens de kerstvakantie voorgesteld met vijf gratis spelnamiddagen in Herent.
Lees verder